Gayrimenkul projelerinde yaratıcı çözüm ortağı olarak “Tasarım Yöneticileri”

  Mimarların, hedeflenen projeye yönelik tasarım oluşturulması konusunda yönlendirilmesi gerekebilir. Bu aşamada “Tasarım Yöneticileri” devreye girer.

  Gayrimenkul geliştiriciler, kağıt üzerindeki fikirleri gerçekleşmiş projelere dönüştüren faaliyetlerin koordinatörleridir. Gayrimenkul geliştiriciler genellikle bir arazi veya bina alır, hedef pazarı ve geliştirilecek gayrimenkulün kullanım fonksiyonunu belirler, yapım programını geliştirir, gerekli onayları ve finansmanı sağlar, inşaatı yapar, sonunda kiralayıp yönetir ya da satarlar.

  Gayrimenkul geliştirme sürecinde ana koordinatör gayrimenkul geliştirme şirketidir. Ar-Ge, finansman, tasarım ve yapım, pazarlama ve satış, işletme aşamalarındaki tüm aktiviteleri şirket içi veya dışı ekipler aracılığıyla planlar, gerçekleştirir ve kontrol eder.

  Gayrimenkul geliştirici şirketleri başarıya götüren yollar çok çeşitli olabilir. Hiçbir gayrimenkul geliştirici şirket her alanda uzman değildir. Başarı, sorulacak doğru soruları ve bu soruların kime sorulacağını bilmek; genel uygulamaları ve metotları takip etmek ve dikkate değer öneri ve bilgiyi diğerlerinden ayırt edebilmekle birlikte gelir.

  Yaratıcılık kıvılcımı -tasarımda, finansta ve pazarlamada- genellikle başarılı gayrimenkul geliştirici şirketleri aynı alandaki benzerlerinden ayırır. Her yaratıcı ve sanatsal projede olduğu gibi, gayrimenkul geliştirmede de yaratıcı süreç ve insan yönetimi çok güç olabilir. Çok fazla yönlendirme yaratıcılığın gelişmesini engelleyebilir, çok azı ise yönetilmesi zor sonuçlar doğurabilir. Ekipten bütçeyi aşmadan yaratıcı ve heyecan verici bir sonuç elde etmek yönetimin en temel amacıdır.

  Tasarım ve yapım ekibi

  Tasarım ve yapım ekibi dendiğinde akla ilk olarak mimarlar, peyzaj mimarları, mühendislik grupları, yükleniciler ve proje yönetim şirketleri gelir. Gayrimenkul geliştirici ve mimarın aynı tasarım felsefesini paylaşmaları ve birlikte uyumlu çalışabilmesi çok önemlidir. İyi bir mimar gayrimenkul geliştiricinin fikirlerine saygı duymak zorundadır. Aynı zamanda gayrimenkul geliştirici de bütün kararlarında mimara danışmalı ve mimarın bilgi ve deneyimlerine güven duymalıdır. Gayrimenkul geliştirme sürecinde mimarlar, hedeflenen “pazar payı” ve “konu proje”ye yönelik tasarım için en uygun çözümleri sağlamakla yükümlüdürler. Mimarlardan, gayrimenkul geliştirme projesinin değerini tasarım becerileri ile artırdıkları, aynı zamanda hedef kitlenin kullanıcı tercihleri ve alışkanlıklarını yansıtacak bir proje yapmaları beklenir. Ancak bunun sadece mimarın çabalarıyla hayata geçmesi çok zordur.

  Genelde mimarın görevi tasarım konseptinin oluşturulması ile başlar ve son çizimlerin tamamlanması ile son bulur. Mimarların, hedeflenen projeye yönelik tasarım oluşturulması konusunda yönlendirilmesi gerekebilir. Bu aşamada “Tasarım Yöneticileri” devreye girer.

  Tasarım yöneticileri, başta mimarlar olmak üzere, tasarımdaki fiziksel sistemlerin gereklilikleri için teknik konuda uzman mekanik, elektrik ve inşaat mühendislik grupları, peyzaj mimarları, şehir plancıları, zemin mühendisleri, harita mühendisleri, ekoloji, altyapı, maden, doğal varlıklar, tarihi ve kültürel varlıklar, sürdürülebilir yapılar ve deniz biliminden, otopark danışmanlığına kadar geniş bir yelpazeye sahip teknik danışmanlar ağı ile birlikte çalışırlar.

  Hizmet şirketleri ve danışmanlar

  Tüm tasarım ve yapım sürecinde koordine edilmesi gereken hizmet şirketleri ve danışmanlar da vardır. Bunlar; yükleniciler, proje yöneticileri, pazar araştırma danışmanları, değerleme şirketleri, avukatlar, tapu şirketleri, sigorta şirketleri, emlak aracılık ve pazarlama şirketleri, halkla ilişkiler ve reklam şirketleri, bina işletmecileri ve yöneticileri, varlık yöneticileri, portföy yönetimi, gayrimenkul finansmanı organizasyonlarıdır.

  Geliştirme organizasyonlarının “tasarım yönetimi”ne ihtiyaç duymalarının sebebi:

  • Hedeflerini gerçekleştirecek planlamayı yapmak,
  • Tasarım prensiplerini ortaya koymak ve brief oluşturmak
  • Tasarım ekibini kurmak ve liderlik etmek,
  • Gereken kaynakları tahsis etmek,
  • Sözleşmeleri düzenlemek,
  • Tüm diğer danışmanlarla ilişkileri koordine etmek,
  • Hedeflere ulaştıracak faaliyetleri yürürlüğe koymak,
  • “Hayal”e giden yaratıcı süreci yönetmektir.

  Tasarım yönetiminin ana prensipleri, ölçeğinden bağımsız olarak tüm projeler için aynıdır. Tasarım yönetim ekibi gayrimenkul geliştirici ile beraber, onun ekibinin bir parçası olarak hareket eder. Projede yarattığı katma değer zaman ve bütçe tasarrufunun ötesindedir. Tasarım yönetim ekibi ilk günden itibaren geliştiriciye yaratıcı bir çözüm ortağı olur.