“Gayrimenkulde Kadın” Araştırmasının sonuçları açıklandı

  Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu'nun yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre sektörün kadın çalışanları üst düzey yönetim kademelerinde görev almaya hazırlar ve bunun için adalet ve tarafsızlık ilkesiyle yönetilmeyi talep ediyorlar.

  Türkiye’de gayrimenkul sektöründe çalışan kadınlara yönelik olarak ULI Türkiye, GYODER ve TMB (Türkiye Müteahhitler Birliği) işbirliğiyle ilk kez düzenlenen ‘Gayrimenkulde Kadın Araştırması’ sonuçları; Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu tarafından düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı. Astay Gayrimenkul ve İş GYO’nun sponsorluğunda düzenlenen toplantıda, GYODER Başkanı Aziz Torun ve TMB Başkanı Mithat Yenigün ile ULI Türkiye Başkanı Ayşe Hasol Erktin de açılış konuşmalarıyla sektörde kadınların varlığına desteklerini vurguladılar.

  Türkiye gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların profillerinin belirlenmesi ve sektörde çalışan kadınların kariyer gelişimlerinin, beklentilerinin ve gelecek hedeflerinin tespit edilmesini amaçlayan ‘Gayrimenkulde Kadın Araştırması’, ULI Türkiye öncülüğünde kurulan ve sektörün alanında lider kadın çalışanlarından oluşan Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu adına ERA Research & Consultancy tarafından yapıldı. Saha çalışması 27 Mart – 19 Nisan 2017 arasında gerçekleştirilen araştırmaya; inşaat, yatırımcı, geliştirici, danışmanlık ve hizmet, mimar ve mühendislik, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve değerleme firmalarında çalışan 436 kadın, online anket yöntemi ile katıldı.

  Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu, sektöre emek vermiş kadın iş sahibi ve profesyonellerden oluşan 20 kişilik bir Danışma Kurulu ile Mart 2017’de faaliyete geçtiğini duyurdu. Türkiye’de gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların sesi olmak üzere yola çıktıklarını ifade eden Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Danışma Kurulu Başkanı Av. Pınar Ersin Kollu, “Gayrimenkul sektörü olarak birinci önceliğimiz temellerimizi sağlam atmaktır. Platform çalışmalarımızda da aynı bakış açısıyla önce araştırmamızı yaparak sorunları, hedefleri ve yol haritamızı belirledik. Artık binamızı inşaa etmeye hazırız,” dedi.

  Av. Pınar Ersin Kollu, yaptığı sunumda ‘Gayrimenkulde Kadın Araştırması’ sonuçlarına göre gayrimenkul sektöründeki kadının profilini çizdi:

  Gayrimenkul sektöründeki kadınlar;

  • 36 yaşında genç bir profile sahipler
  • Yüksek düzeyde eğitimliler
  • Ürünün tasarımı, projenin geliştirilmesi yönetilmesi, markanın iletişimi, kurumun satış pazarlama faaliyetinin yürütülmesi ve itibar yönetimi sahalarında etkinler
  • Sektörün geleceğine güveniyorlar
  • Yönetim kurullarında, üst düzey yönetim kademelerinde yer almaya ve/veya sektörde kendi işlerini kurmaya istekliler

  Gayrimenkul sektöründe ‘biz de varız’ diyen kadınlar;

  • Karar alınan masalarda oturmak
  • Liderlik üstlenmek ve liderliğe tüm boyutlarıyla hazırlanmak
  • Görünür olmak
  • Temsilde etkin olmak
  • Adalet ve tarafsızlık ilkesiyle yönetilmek istiyorlar.

   

  Sektör kadınlarının kurumsal sadakati ve eğitim düzeyleri çok yüksek

  ‘Gayrimenkulde Kadın Araştırması’na katılan kadınların %63,3’ü ‘Y’ kuşağından ve yaş ortalamaları 36. Eğitim düzeyleri yüksek, %85’i lisans ve lisans üzeri eğitimli. Ağırlıkla ‘Y’ kuşağından olmaları unvanlarına da yansımış durumda. %33,7 ile müdür, müdür yardımcısı, yönetici ve ekip lideri konumundalar. Kadınların en çok görev yaptıkları departman ‘Satış-Pazarlama’. Sektörde ortalama 6 ila 10 yıl çalışmışlar. Kurumlararası transfer ortalamaları 3. Bu düşük ortalama kadınların kurumsal sadakatine işaret ediyor ve sektörde kadınların neden daha fazla istihdam edilmeleri gerektiğine dair çok önemli bir ayrıntı. Kadınların %55’i kadın veya erkek yönetici tercihinde bulunmuyor. Kadın yöneticiyle çalışmanın avantajlarını ise ‘Kadının kadını daha iyi anlaması’, ‘Anlayışlı olmak/ Düşünceli olmak’, ‘Empati yeteneğine sahip olmak’ olarak sıralıyorlar.

  Gayrimenkul sektöründeki kadınların ortak talebi: Fırsat eşitliği

  Araştırmaya katılan kadınlar, kariyerlerine daha çok çocuk sahibi oldukları 25 -29 yaş civarında ara veriyorlar. %56’sı evli ve tek çocuk sahibi. Kariyerlerindeki hedeflere ulaşmada gördükleri en büyük engel %31,2 ile şirket yapısı. Bunu ‘‘Terfi Uygulamaları’ ve ‘Performans Sistemleri’ izliyor. Kadınların kariyerlerinde ilerleyebilmek için talepleri kariyer hedefleri ile de örtüşüyor: objektif işe alım, terfi ve performans değerlendirme sistemi. “Kurumunuzda Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet, Duygusal Baskı, Zorlama Amaçlı Tutum ve Davranışlar Uygulandığı Düşünülüyor mu?” sorusuna verilen cevapta da birinci sırada yer alan ‘Kariyer İmkanlarında Fırsat Eşitsizliği/ Terfilerde Tercih Edilmeme’ kadınların sektördeki en temel sorunu olarak öne çıkıyor.

  Sektördeki kadın üst düzey yönetim kademelerinde yer almak istiyor ve/veya kendi işini kurmak istiyor

  Gayrimenkul sektöründe çalışan kadınlar %69,7 oranında ailelerinden destek görüyorlar. %54,6 gibi yüksek bir oranla sektörde çalışmaktan memnunlar ve %52,5’i çalışmaya devam etmeyi düşünüyor. Genel toplama bakıldığında gayrimenkul sektöründeki memnuniyet, çalışma hayatına göre daha yüksek. Sektördekiler %36,7’si gibi büyük çoğunluğu üst düzey yönetici olmayı hedefliyor ve kendi işini kurmak isteyenlerin oranı da %20,6 gibi yüksek bir düzeyde.