Gayrimenkulde Teknoloji ve İnovasyon Paneli: Yeni dönemde tek hedef kar yaratmak değil

  ULI Türkiye Genç Liderler Grubunun katılımıyla 12 Mayıs'ta düzenlenen Teknoloji ve İnovasyon Paneli'nin sonuç bültenine yer veriyoruz.

  ULI Young Leaders ekibi tarafından düzenlenen Gayrimenkulde Teknoloji ve İnovasyon Paneli, 12 Mayıs Cuma günü Joint Idea sponsorluğunda gerçekleşti. Panelde; günümüzde her alanda karşımıza çıkan “inovasyon” ve “teknoloji” konularının gayrimenkul sektörü çerçevesinde tartışıldı. Ülkemizde ve Dünya’da karşılaşılan yeni fikirler üzerinde duruldu ve yeni gelişmelerin ürettiği çalışma alanları konuşuldu.

  Yeni dönemde tek hedef kar yaratmak değil

  Panelde öne çıkan başlıklarda çoğunlukla, teknolojinin öncelikli etkilerinin ‘süreçlerin iyileştirilmesi’ ve ‘ürünün iyileştirilmesi’ olduğu belirtildi.

  Sanayi Devrimi ile birlikte özel yaşam – iş yaşamı dengesinin de değişmesi ve değişikliğin yarattığı problemler için aranan çözümler üzerinde duruldu. Ekranların mekanlardan daha önemli hale geldiği, mekanların tekrardan canlandırılarak ekranlarla yarışır hale gelmesinin önemli olduğu belirtildi. Ayrıca yeni mekan anlayışlarında özgürlük ve hareketlilik kavramlarının ön plana çıkması, teknolojinin desteğiyle veri üretilmesi ve paylaşılması sürecine katkı sağlayarak şeffaflığın arttırılması ve bunun yaratacağı pozitif ilerlemeler sayesinde Türkiye gibi ülkelerde teknolojinin gayrimenkul sektörüne daha çok iyileştirme odaklı hizmet edebileceğine değinildi.

  Markus Lehto, yeni dönemde önemli olanın sadece ‘kar’ amacı değil farklılıklar üretmek ve fayda sağlamak olacağının altını çizdi. “Ne yapıyoruz? Neden yapıyoruz?” sorularını yeni dönemde bireylerin kendilerine çok daha fazla soracağını belirtti.

  Dünya genelinde stres sorununun günlük hayatı çok daha fazla etkiler hale geldiği belirtildi. Çalışanların çok büyük bir kısmının iş yaşamlarından ve çalışma alanlarından memnun olmadığının altı çizildi. Bu memnuniyetsizliklerin beş sene içerisinde mekanlar ve kullanım şekillerinde değişiklikler meydana getireceği belirtildi.

  Teknolojik gelişmeler sadece yaşamı değil yaşanılan mekanı da değiştiriyor

  Değişimin sırrının ‘yeni olanı’ inşa edebilmek olacağının altı çizildi. Değişim akımının etkilerinin gayrimenkul sektöründe gözlenmeye başlandığı belirtildi. Konut kullanımlarının daha fazla ortak ve açık alana sahip düzenlemelere yöneldiği, ofis ortamlarında kolektif çalışma mekanları üretiminin ivme kazanmaya başladığı açıklandı. Perakende alanında da değişim yaşanmaya başladığı; bunun en ilgi çekici örneğinin de ABD’de büyük alışveriş merkezlerinin terk edilerek fonksiyon değişikliği ile micro-loft konut birimlerinin üretiminde kullanılması olduğu belirtildi. Bu değişimin konaklama sektörünü de etkilediği, geleneksel otelciliğin kabuk değiştirmeye başladığı, Airbnb gibi platformların alışagelen düzenin yapısını değiştirdiği belirtildi.

  Mete Varas, gelişmekte olan ülkelerde veri üretimi sağlamanın bir problem olarak ortaya çıkabildiğini belirtti. Dünya üzerinde çeşitli modeller ile firmalar ellerindeki dataları ortak bir havuzda paylaşıyorken, bugün Türkiye pazarında hala daha ortak metrekare tanımı bile üretilemediğinin vurgulandı.

  Tuğra Gönden ise en etkin çözümleri, problemi yaşayan kesimin üretilebileceğini belirterek daha çok veriye ulaşılmasıyla şeffaf bir ortam yaratılacağı, bu şeffaflığın güveni arttıracağı ve güven artışının ise işlem hacmi ve piyasa hareketliliğini etkileyeceğini açıkladı. Gönden, gayrimenkul sektörünün pek çok disiplin ve pek çok süreci barındıran bir sektör olmasına rağmen geleneksel yapısını koruması nedeni ile teknoloji alanında diğer sektörlerin gerisinde kaldığını savundu. Gayrimenkul sektöründeki yeni girişimcilerin başarılı olmasında ise sektörden geliyor olmanın büyük etkisi bulunduğunu vurguladı.