Anasayfa PROJE MSA Mimarlık: Regnum Sky Tower

MSA Mimarlık: Regnum Sky Tower

Regnum Sky Tower kentsel çalışma ve ofis alanlarının yoğun olduğu bir bölgede yenilikçi ve kullanıcı odaklı yaklaşımlarıyla, mimari dili ve görselliğiyle çevresindeki yapılardan ve Ankara şehir dokusundan kolaylıkla seçilebilmektedir. Proje, davetli yarışma sürecinde arazinin ve yakın çevrenin doğru analiz edilmesi ile şekillenmeye başlamış, verimlilik esaslı bir kurgu ve kent siluetinde özgün bir yapı olarak tasarlanmıştır.

Ankara’nın önemli iş ve yaşam akslarından olan Mevlana Bulvarı, ODTÜ Bulvarı ve Çukurambar’ın kesişim noktasında bulunan yapı, 8401 m² arsa üzerinde toplam 51.000 m² inşaat alanına sahiptir. Proje, 3 Bodrum kat + zemin kat + asma kat + 30 normal kattan oluşmakta olup toplam bina yüksekliği bodrum katlar dahil 150 m’dir. Yapı 10 m yüksekliğinde cadde mağazaları ve 4 m yüksekliğindeki modüler ofis katlarından oluşmaktadır.

Halihazırda üretilen ofis yapıları göz önüne alındığında pek çok artı değerle yoğrulan projede, zemin seviyesinden 120 m yükseklikte modüler bahçeli çalışma alanlarından Çankaya, ODTÜ Ormanları, Eskişehir Yolu ve Konya Yolu akslarına hâkim panoramik bir manzara hakimiyeti açık hava keyfiyle sunulmaktadır. Ayrıca toplantı ve seminer salonları, seyir terası ve sosyal alanları ile sadece yöneticilerin değil tüm çalışanların ihtiyaçları göz önüne alınarak kullanıcı konforunu önemseyen ofis alanları planlanmıştır.

Proje, mağaza bazasının üzerinde kademeli olarak yükselen ofis kulesinin bünyesine entegre edilen sosyal-ortak kullanım alanlarıyla zenginleşen mekan anlayışının bir ürünüdür. Yapı ofis yaşamına yüksek konfor standartlarının eklemlenmesiyle kullanıcılarına iş yaşamının sıradanlaşan düzeni içerisinde getirilen yeni bir yorumdur. Kütle plastiği, dinamizm ile parçalanarak yükselirken her ofisin ve her çalışanın ihtiyaçlarına cevap verecek farklı mekân zenginliğini yaşatan, açık-yarı açık-kapalı alan dengesini kütle düzeni içerisinde homojenize ederek kullanıcılarına sunar.

Projenin ilk safhalarında ortaya konan mimari yaklaşım prensiplerinin proje geliştirme, yatırım analizi, inşaat ve son kullanıcı safhalarına etkileri incelendiğinde mimari tasarımın rolü ön plana çıkmaktadır. Yapı bulunduğu kentsel dokuda form, yükseklik, şeffaflık ve yeşil teraslı kademeleri ile kolaylıkla ayırt edilebilir bir algı sunar. Bu algının üzerine binaya yaklaştıkça hissedilen kente armağan edilen bir meydan ve bu meydan etrafındaki ticari üniteler ile yatay kütlenin çatısındaki anti-stres bahçesi kentsel dokuya eklenen artı değerlerdir.

Klasik çalışma alanlarının aksine verimliliği artıran donatılar, nitelikli malzemeler, kat bahçeleri, seyir terasları ve teraslı ofisleri ile mevcut yapı stokuna alternatif bir bakış açısı sunan Regnum Sky Tower gayrimenkul geliştirme sürecindeki mimari yaklaşımın yapıya dönüşerek son kullanıcıya ulaştığı bir örnek olmuştur. Bu çerçevede, gayrimenkulde nicelikle ölçülen pek çok parametreye mimari tasarımın getirdiği artılar ile nitelik kazandırılmış, aynı zamanda mimar, yatırımcı, son kullanıcı eksenindeki mimari tasarımın getirdiği tüm katma değer zenginleştirilerek kente sunulmuştur.

MSA Mimarlık

Ufuk Üniversitesi Cad. No: 11-B Blok
Arma Kule Kat 14 No: 45-46-47
Çankaya, Ankara

T: +90 (0)312 483 20 82
F: +90 (0)312 479 07 77

www.msamimarlik.com.tr