ULI Türkiye, gayrimenkul sektöründe genç çalışanların profilini çıkarıyor

    ULI Türkiye Genç Liderler Ekibi, 35 yaş altı genç profesyonelleri Gayrimenkulde Genç Çalışanlar Araştırması'na katılmaya çağırıyor.

    ULI Turkey Genç Liderler ekibi,gayrimenkul sektöründe çalışan genç (35 yaş altı) profesyonellerin profilini çıkarmak üzere Gayrimenkulde Genç Çalışanlar Araştırması’nı hayata geçirdi. Anketin amacı; bu grubun çalışma koşullarının bilgisine ulaşılması, genç profesyonellerin yaşadığı sorunların sektörün ileri gelenlerince görünür kılınması ve mesleki gelişime duyulan merak ve kullanılan ağların anlaşılması olarak belirtiliyor.

    ULI Genç Liderler Ekibi, anket sonuçlarına göre önümüzdeki dönem çalışmalarını planlayacak ve sektörde çalışan gençlere destek olacak bir programı geliştirecekler. Ekip, 35 yaş altı gayrimenkul sektörü çalışanlarını aşağıdaki link üzerinden ankete katılmaya çağırıyor.

    https://tr.surveymonkey.com/r/uliyl