Bölgeler arası ilişkileri geliştireceğiz

PASHA Bank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cenk Eynehan, Türkiye'nin ilk yabancı sermayeli yatırım bankasının kuruluşundan bugüne serüvenini anlattı.

1987’de Türkiye’de kurulmuş ilk yabancı sermayeli yatırım bankası olan PASHA Bank’ın dünden bugüne serüveni ve Türkiye’de kendilerini nasıl konumlandırdıklarına dair bankanın yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü Cenk Eynehan ile konuştuk.

PASHA Bank’ın 1987’de Türkiye’de kurulmuş ilk yabancı sermayeli yatırım bankası olduğunu biliyoruz. Günümüze kadar geliş serüveninden bahseder misiniz?
Evet dediğiniz gibi PASHA Bank, 1987 yılında İstanbul’da kurulmuş, Türkiye’nin ilk yabancı yatırım bankası. 2013 yılına kadarki süreçte yatırım bankacılığı hizmetlerini Körfez Bölgesi’nden sermaye akımının Türkiye’ye sevk edilmesinde katalizör olma yolunda yatırım danışmanlığı yaparak alternatif yatırımlar, kurumsal finansman ve fon yönetimi alanlarında operasyonlarını yürüttü.
2013 yılında Aksoy Holding’in Banka hisselerinin %99’unu satın alması ve ödenmiş sermayeyi 80 milyon TL’ye çıkartması sonucunda kurumsal bankacılık faaliyetlerinde yarattığı ivme ile 2014 yıl sonu itibariyle toplam aktiflerini 61 milyon TL’ye çıkardı. 2015 yılı başında ise %79,9 hissesini satın aldığı bankamızın ismi 2015 Mart ayında PASHA Yatırım Bankası olarak değiştirildi. PASHA Bank, 2015 yılının Aralık ayında Aksoy Holding’in elindeki %20 hisseyi de satın alarak bankamızda %99,9 oranında pay sahibi oldu.

Şu anda Türkiye’deki etkinliği nedir? Kendini nasıl konumlandırıyor? Hangi faaliyetlerde bulunuyor?
PASHA Bank, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan üçgeninde faaliyet gösteren ve bölgeye açılan finansal kapı. Bu nedenle, bölgede artan ticari ve ekonomik ilişkilerden yararlanmak için iyi konumlandığımıza inanıyoruz. Ekonomik ve ticari faaliyetlere ek olarak, üç ülke petrol, enerji ve lojistik alanında birçok büyük uluslararası projeye ev sahipliği yapıyor. Bu tür projelerin desteği ile üç ülke arasındaki ilişkiler gelecek yıllar boyunca genişlemeye hazırlanıyor. Ülkelerin ekonomilerinin gelişmesine katkı sağlayacak bölge genelindeki işletmeler arasındaki ilişkileri geliştirmeyi ve böylece faaliyet gösterilen ülkede tüm ilgili taraflar için karşılıklı yarar temelinde ittifaklar oluşturmayı da hedefliyor.

Hangi tür mülklerin finansmanını sağlıyorsunuz?
Bankamız proje finansmanına 2016 yılı içerisinde başlamayı öngörüyor. Önceliğimiz kentsel dönüşüm olacak. Sosyal, ekonomik ve kültürel bir dönüşüm olarak değerlendirdiğimiz kentsel dönüşümün ivmelenmesi içinde rol almayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda proje özelinde sunucağımız kısa ve orta vadeli krediler ve teminat mektupları ile inşaat kuruluşları ile işbirliği yapma arzusu içerisindeyiz.

Kredi portföyü, varlık büyüklüğü ve öz sermayenizin büyüklüğü?
Türkiye’de yatırım yapan ilk Azeri bankası olan PASHA Bank’ın girişiyle bankamızın sektördeki konumu kuvvetlendirilerek ödenmiş sermayesi Ocak 2015’de 255 milyon TL’ye çıktı. Sermaye artışına paralel olarak, özkaynaklarımız ise 230 milyon TL’ye ulaştı.

Finansman sağlayacağınız projeler için öncelikli kriterlerinizden bahsedebilir misiniz? Türkiye özelinde farklılaşıyor mu bu kriterler?
PASHA Bank müşteri özelinde iş geliştiren ve önceliği müşterinin moralitesi ve kredibilitesine veren bir yatırım bankası olup, aynı strateji ile de yola devam etmeyi hedefliyor. Önceliğimiz fizibilitesi kuvvetli, nakit akışı olumlu olan ve müşterilerimize katma değer sağlayabileceğimiz projeleri finanse etmek olup, proje bazında bankamız için önemli olan, projenin konumu, büyüklüğü, işin teminat yapısı vb. kriterleri değerlendirilecek.