Danışmanın yarattığı katma değer gayrimenkulün her dalında çok kıymetli

Bir projenin hem satılabilir hem de yaşanabilir olabilmesinde ve şehircilik bakımından bulunduğu çevreye katkı sağlar hale gelebilmesinde uzman danışmanların katkısının büyük önemi var.

Son 10 yıllık periyotta danışmanlık sektörü hem verilen hizmetlerin çeşitlenmesi hem de bu hizmetten faydalanan firmaların artması ile hemen hemen her alanda oldukça ivme kazanmıştır. Bundan 8-10 yıl önce firmalar pek çok konu ile ilgili olarak, kendi bünyelerindeki ekipleri ile -yeterli bilgi birikimi ve uzmanlaşma olmadan- yapmaya çalışıyorlardı. Ancak zaman içerisinde artan yoğun rekabet firmalar tarafından da gerek finans, gerek inşaatın pek çok kolu, gerek iş süreçlerinin yönetimi, gerekse satış ve pazarlama süreçlerinde kimi zaman farklılaşma kimi zaman maliyet azaltma, kimi zamansa gelirleri arttırma yolunda ama hepsinde de en verimli operasyonu yürütebilmek adına danışmanları süreçlerinin her aşamasına dahil etmeye başlamışlardır. Bu da tabii ki süreç içerisinde uzmanlaşmayı beraberinde getirmiştir. Bugün gayrimenkul sektörünün hemen hemen her aşamasında konusunda danışman bulunmaktadır. İlerleyen dönemlerde rekabetin daha da artacağı düşünülürse danışmanlık sektörünün bundan sonraki süreçte de büyüyeceğini söyleyebiliriz.

Gelinen noktada gayrimenkul sektörünün hemen her aşamasında kurumsal danışmanlar sürece doğrudan müdahalede bulunmakta ve yönetim kararlarına etki etmektedirler. Özellikle proje geliştirme sürecinde projenin hem satılabilir hem de tamamlandıktan sonra yaşanabilir ve aynı zamanda şehircilik bakımından bulunduğu çevreye katkı sağlar hale gelebilmesi için bu konuda uzman danışmanların büyük önemi bulunmaktadır.

Gayrimenkul sektöründe gerek konut, gerekse ticari proje geliştirme sürecinin tüm aşamalarında danışmanlığın büyük önemi bulunmakta. Bu danışmanlık, teknik hizmetin sunulmasının yanında satılabilmesi ve kiralanabilmesi ve sonrasında hedeflenen yaşamın ortaya konulabilmesi adına gerekmektedir. Proje geliştirme sürecinde sektör bazında uzmanlık da bu işin farklı bir boyutudur yani konut, ofis ve alışveriş merkezleri veya diğer gayrimenkul türlerinin her birisi için tek bir danışman uzman olmasını beklemek çok doğru olmayacaktır.

Danışmanlıkta bir diğer önemli unsur da, yapılan çalışmaların tüm bileşenleri ile birlikte doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi demektir ve danışmanın da ilgili proje yatırımcısını bu bileşenlerden gelen doğru bilgi birikimi, araştırma çalışmaları ve tabi ki kendi tecrübesi ile doğru yönlendirebilmesi aynı şekilde önemlidir. Dolayısıyla danışmanlıkta doğru süreç yönetimi ve gerekli araştırmaların yanı sıra tecrübe de aynı derecede ve hatta daha fazla öneme sahiptir. İyi bir danışman öncelikle gereken tüm tecrübeye sahip olmalı bunun yanında sadece kendi tecrübesine güvenmemeli, araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürecin her aşaması üzerinde yürütmelidir beraberinde süreci de sistematik olarak planlayabilmelidir. Dolayısıyla yapılan işin sonraki aşamasını hem kendisi hem de hizmet verdiği kurumun bilmesi önemlidir.

Proje geliştirme sürecinin sonrasında meydana gelen danışmanlıkların başında ise satış-kiralama ve pazarlama danışmanlığı gelmektedir. Burada da uzmanlık ve tecrübe yine büyük önem arz etmektedir. Ancak özellikle satış ve pazarlama danışmanlığında danışman firmanın performansı projenin tüm geleceği ile ilgili kritik önem taşımaktadır. Bu sebeple belki de ilgili danışmanın da kendi ölçeğinde elini taşın altına koymasında projenin selameti açısından fayda bulunabilir.

Satış ve pazarlama danışmanlığında performans doğrudan gerçekleşen satış ile ölçülebildiğinden hedeflenen performansa göre danışmanın da kazanabileceği sistemler genel olarak en doğru model gibi görünmektedir. Yatırımcı ile birlikte karar verilen hedeflerin tutturulduğunda daha yüksek gelirin oluştuğu veya bu hedeflerin tutturulamaması durumunda zarar etmeye kadar gidebilecek daha düşük gelir modellerinin devreye alındığı durumlarda, danışman projenin ve daha başarılı olabilmek adına ortaya koyacağı performansı maksimize etmesi garanti altına alınmış olur. Beraberinde konusunda uzman bir danışman ise, o danışmanın sektör tecrübesi ve uzmanlığına herhangi bir yatırımcı personelinin ulaşması çok da mümkün görünmemektedir.

Sonuç olarak şunu her zaman bilmekte fayda vardır: ister satış ve pazarlama olsun ister proje geliştirme, isterseniz finans ya da inşaatın herhangi bir teknik dalı olsun danışmanın projeye sunacağı katma değer, her zaman için o danışmanın maliyetinin çok üzerinde olduğu bir gerçektir. Dolayısıyla danışmanlık sektörü, rekabetten kaynaklanan farklılaşma ihtiyacının da etkisi ile bundan sonraki dönem de devam edecektir. Doğru danışmanlarla çalışan firmalar da rekabette en az bir adım önde olacaktır.