Danışılacak çok şey var…

  Dünya farklı bir yerlere gidiyor. İhtiyaçlar farklılaşıyor insan kavramı odak noktası haline gelirken, bir yandan da teknoloji hızına yetişmek özel bir çaba gerektiriyor.

  Türkiye’de danışmanlık müessesinin gelişmiş olduğu birçok alan söz konusu. Bunlardan ilk akla gelenler enerji, sağlık, gıda, perakende ve finans sektörleri. Gayrimenkul sektöründe ise son dönemlerde gelişim gösteren bir konu danışmanlık…

  Danışmanlık, Türkiye’de son 10 yıldır sektörün vazgeçilmez unsuru olarak büyük bir gelişim gösterdi. Sektörün özellikleri gereği danışmanlık, bir takım oyuncusu olmayı, birlikte keşfetmeyi gerektiriyor. Proje paydaşı olmak, önemli bir danışmanlık vasfı olarak gündeme geliyor.

  Sektörde yatırım yapma noktasında satın almak istenen danışmanlığın karşılığı “tam hizmet” olarak ifade edilebilir. Müşterinin kolayca bir araya getirilebilecek yüzeysel bilginin ötesinde oluşturulmuş farklı bakış açısı talebi var. Tüm hukuki, mali, ekonomik, sosyal konuların da aydınlatıldığı, bilginin tecrübe ile tam anlamıyla harmanlandığı “faydalı” ve “net” bir çalışma isteniyor.

  Ülkemizde son yıllarda farklı disiplinlerde “işinin ehli” uzmanlarla çalışan, kurumsal ve hizmet sunulan tarafa bilgi, tecrübe, vizyon aktarabilen ve katma değer yaratan danışmanlık firmalarının sayısı oldukça arttı.

  Dünya farklı bir yerlere gidiyor. Trendler değişiyor. Kavramlar yer değiştiriyor.
  İhtiyaçlar farklılaşıyor insan kavramı odak noktası haline gelirken, bir yandan da teknoloji hızına yetişmek özel bir çaba gerektiriyor.

  Günümüzde kullanılan verinin %90’ı son 5 yılda oluşturuldu. Dünya geçtiğimiz yüzyılda teknoloji yeniliklerinden, önceki dört yüzyılın toplamı kadar yararlandı. Ülkeler doğru yetenek ve kültürel karmaya ulaşmak için uç yorumlar arıyorlar. Giderek daha fazla insanın aynı kaynakları paylaşmaya çalıştığı daha kalabalık bir dünyada rekabet içinde bulunulacak.

  Böylesi bir çağda “danışmanlık müessesi” yerini proje paydaşlığına, yüzünü ise destek anlayışına çevirmek durumunda. Çoklu disiplinlerdeki bilginin bir araya getirildiği gayrimenkul sektöründe danışmanlığın kavram olarak “bireysel eşlik etme hali” olmaktan çıkıp, işin mutfağında birçok kişinin bilgi ürettiği ve sunduğu bir değer haline gelmesi kaçınılmaz.

  Kısaca “danışmanlık” kavramının içini doldurmak çok kolay değil. Verileri çok yönlü ve doğru okumak, doğru algılamak gerekiyor. Dar açılar çizilirken dahi, kalemi çok geniş bakış açılarıyla oynatan danışmanlık mekanizmaları sürdürülebilir olacak.