İhtiyaçları doğru tespit eden danışman, stratejik yatırım kararlarına doğru girdi sağlar.

  Strateji belirlemekten süreç optimizasyonuna, altyapı değerlendirmeden transformasyon ve kurulum aşamalarına kadar yetkin danışmanlık şirketleri Türkiye’de pazar payını arttırıyor.

  Danışmanlık hizmeti denince Türk şirketlerinde yarattığı algı, şirketlerin kurumsallaşma seviyesine, orijinine göre farklılık gösteriyor. Türk iş piyasası olarak konuya yaklaşımımız oldukça ürkek ve çekingen. Özellikle şirketlerdeki danışmanlık bütçeleri yok denecek kadar az. Tabii ki danışmanlık alımı konusundaki tüm Türkiye şirketlerinin yarattığı potansiyeli değerlendirerek bu değerlendirmeyi yapıyorum.

  Türkiye’deki tüm sektörleri dikkate alarak baktığımızda, şirketlerin büyüklükleri uluslararası şirketlere göre daha küçük. Bizim en büyük şirketlerimiz, özellikle Avrupa ve Amerika ölçeğinde oldukça küçük yapılar. Danışmanlık sektörünün büyümesinde ve gelişiminde bu büyüklüklerin de önemli etkisi var.

  Danışmanlık sektörünün kendi içerisinde farklı bir segmentasyona sahip olduğunu unutmamak gerekir. Tamamen belirli konularda uzmanlaşmış danışmanlık şirketleri, hemen hemen her türlü Danışmanlığı sunan daha geniş kadrolara sahip danışman şirketler, asıl işi belirli bir ürünü üretip satmak ve yan hizmet olarak sundukları danışmanlık hizmetleri mevcut.

  Hizmetlerini sürece yayan şirketler Türkiye’de pazar payını arttırıyor

  Özellikle son 10 sene bazında değerlendirme yapmak gerektiğinde strateji belirleme alanından, tavsiye, öneri sunmaya kadar ilerleyen bir sektör görüyoruz. Ancak bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde kurumların taleplerine bakıldığında “Madem bu kadar iyi biliyorsun, uygulamayı da yapmalısın,” bakışı ve talebi öne çıkıyor. Aslında tüm dünya genelinde bu trend var. O nedenle strateji belirlemeden, süreç optimizasyonuna, altyapı değerlendirmeden transformasyon ve kurulum aşamalarına kadar yetkin danışmanlık şirketleri Türkiye’de de pazar payını arttırıyor.

  Özellikle ihtiyaç duyulan alanlarda bu tecrübeyi kullanmak, ilk bakışta kurumlara zaman zaman pahalı gelse de, danışman kullanmadan bu gelişimi sağlamak daha pahalıya mal olabiliyor.

  Özellikle finans ve inşaat sektörü gibi diğer ülkelere göre daha gelişmiş alanlarda büyüyen Türk danışmanlık şirketlerinin de, kendi yollarını doğru çizebilirlerse yurt dışında da daha başarılı olacağını düşünüyorum.

  İyi danışman kimdir?

  Gelinen noktada kurumsal danışmanlığın yatırım kararlarına ve gerçekleşen projelere katkısını doğru değerlendirebilmek için kurumsal danışmanlığın tarifini doğru yapmak gerekiyor. Öncelikle de danışman rolünün. İyi Danışman kimdir? Bu sorudan başlarsak iyi danışman ya konu hakkında oldukça tecrübeli olmalı, veya tecrübe ve bilgi seviyesi yeterli düzeyde olup araştırma yapmayı bilmeli ve bu bilgileri kullanarak bulunduğu kültürü ve piyasayı yorumlayıp müşteri ihtiyacı ile örtüştürebilmeli diyebiliriz. Ayrıca uluslararası faaliyette bulunan danışmanlık firmalarında da özellikle iç araştırmalarla benzer deneyimlere ve projelere ulaşmak, gerçek deneyimli kaynak bulabilmenin önemini belirtmek isterim.

  Bu doğrultuda, ihtiyaçları doğru tespit edilebildiği sürece Danışmanın, özellikle stratejik yatırım kararlarına doğru girdi sağlamakta oldukça katkı yaptığını gözlemliyorum. Özellikle kurumsal firmalarda üst yönetimi doğru yönlendirme, güvence verme veya organizasyonu ‘’challenge’’ etmede katkısı büyük olacaktır. Ancak özellikle girişimcilerden oluşan üst yönetime sahip firmalarda yeni yatırım alanlarını belirlemede girişimci üst yöneticilerin rolü daha fazla oluyor. Burada alınacak yönlendirme, farklı ülkelerdeki benzer deneyimler, kararlar ve bunların sonuçlarını bilme girişimcilere daha sağlıklı karar verme konusunda önemli katkı yapıyor.

  Üretim ve hizmet sektörlerinde uzun vadeli düşünen kurumların oluşmasına katkıda bulunuyoruz

  Biz de, özellikle son dönemde, stratejilerin tesis edilmesi, kurumsallaşma ve yönetim organlarının doğru oluşturulması edilmesi ve şirketlerin karşılaştıkları riskleri doğru yönetebilmesi anlamında hem iş süreçleri hem de teknoloji altyapılarının geliştirilmesi, bilgi güvenliği ve regülasyonlara uyum konularında oldukça detaylı danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bu doğrultuda bakacak olursam, bu tür konulara ilginin oldukça arttığını ve özellikle üretim ve hizmet sektörlerine -daha kalıcı ve uzun vadeli düşünen kurumların oluşmasında- katkı yaptığımızı söyleyebilirim. Ancak kadromuz çok geniş olduğu için hemen hemen tüm sektörlerde deneyimimiz var. Özellikle hızlı büyüyen şirket veya büyüme ivmesini kaybeden şirketten daha çok talep alıyoruz.

  Tabii burada bizim açımızdan önemli olan, bu tip hizmetleri sürekli sunar hale gelmek ve başarılı bitiremeyeceğimizi öngördüğümüz projeler olduğunda da riski almayıp bu tip konularda deneyimimiz olmadığını veya ilgilenmediğimizi dürüstçe ifade etmek. Bu yaklaşımla sürekliliği yakaladıkça, hem müşteri memnuniyetini hem de müşteri güvenini yakalıyorsunuz. Bu sayede danışmanlık hizmetlerinin büyümesini ve daha tabana yayılmasını sağlayabileceğimizi ve bu konuda daha çok kaynak yetiştirebileceğimizi söylemek doğru olacaktır.

  Özellikle sektör uzmanları ile sunulan hizmetlerde müşterilerimizden de aynı yorumları duyuyoruz. Özellikle kompleks danışmanlık projeleri arttıkça ilgili sektör ve konu uzmanları ülkemizde bulunmuyorsa uluslararası ağımız sayesinde varsa mutlaka konu uzmanlarını bulup projelere dahil ediyoruz. Bu sayede hem biz konuyu öğreniyoruz, hem müşterilerimiz sorunlarını çözüyor ve onlara destek sağlıyoruz.

  Özellikle son yıllarda kadrolarımızın yurt dışındaki projelerde görev almasını görmek de ayrı bir gurur konusu. Bu da gelişimin ve karşılıklı katkının en güzel örneği diye düşünüyorum.