Türkiye’de kurumsal danışmanlığın yatırım kararlarına etkisi

  Kurumsal gayrimenkul danışmanlık firmalarının yatırımcıların karlı yatırımlar yapmalarına yardımcı olabilmesi için yatırımcının danışmanın vereceği hizmete güvenmesi ve danışmanın, kalifiye ekibiyle müşteriye katma değer üretmek esasına göre hareket etmesi gerekmektedir.

  Doğru yatırım kararı verebilmek, zorlu ekonomik ve politik süreçlerin yoğun olduğu günlerde, kaynaklarını iyi yönetmek isteyen yatırımcılar için daha da kritik öneme sahiptir. Kaynakların dikkatli yönetilmek zorunda olduğu bu dönemlerde doğru kararları verebilen yatırımcılar kazançlarını artırmakta, doğru yönlendirilmeyen ve yanlış kararlar alan yatırımcılar fırsatları kaçırabilmektedirler. Bu noktada yatırımcıya sağlıklı bilgi vererek doğru yatırımlara yönlendirebilecek danışmanlara önemli görev düşmektedir. Ticari gayrimenkul yatırımlarının hacminin yıllar içinde değişimini gösteren Şekil 1’de de görülebileceği üzere, yatırım hacminin düştüğü dönemlerde kurumsal danışmanların vereceği desteği önemseyen yatırımcılar, başarıya daha kolay ulaşabilme şansına sahip olacaktır.

  Şekil 1: Küresel Ticari Gayrimenkul Yatırımları

  Gayrimenkul sektörü, ekonominin genel ilerleyişinden ve politik gelişmelerden direkt olarak etkilenen, döngüsel bir yapıya sahiptir. Şekil 2’de görülen bu döngülerin her safhasında yatırımcılar doğru yatırım kararlarını verebildiklerinde karlı projeler geliştirebilir veya durgunluk zamanlarında dahi yatırımlarında kar edebilirler. Kurumsal gayrimenkul danışmanlık firmaları, piyasayı yakından takip etmeleri ve mülk sahipleriyle ilişkileri sayesinde piyasada fiyat beklentilerini gözlemleyebildiklerinden, yatırımcıların karlı yatırımlar yapmalarına yardımcı olabilirler. Bunun için öncelikle (i) yatırımcının danışmanın vereceği hizmete güvenmesi ve fayda göreceğine inanması ve (ii) danışmanın, kalifiye ekibiyle müşteriye katma değer üretmek esasına göre hareket etmesi gerekmektedir.

  Şekil 2: Belirsizlik Zamanlarında Küresel
  Sermayeyi Yönlendirmek –
  Yapısal Değişiklik Döngüleri

  Kalifiye bir ekip tarafından verilecek Kurumsal Gayrimenkul Danışmanlığı hizmetinin yatırımcıya sağladığı avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:

  1- Uzmanlık, piyasa bilgisi ve tecrübe:
  Danışman, verilecek hizmet konusunda uzmanlaşmış ve yatırımcının profiline benzer pek çok yatırımcıyla daha önceden başarıyla tamamladığı işlerden dolayı üstlendiği işi en iyi şekilde tamamlayabilme kabiliyetine sahip olarak piyasayı en yakın şekilde takip etmeli, görebildiği fırsatları ve tehditleri yatırımcıyla paylaşmalı, tecrübesiyle yatırımcıya katma değer sağlamalıdır.

  2- Müzakere tecrübesi & becerisi
  Yatırımcı; pazarlık gücünü azaltabilecek konularda, karşı tarafa kendisinin gündeme getirmek istemediği konuları danışmanının müzakere etmesini sağlayabilir; müzakerenin kopma noktasına gelebileceği durumlarda ciddi tavizler vermeden sürecin devam etmesini sağlayabilir; sözleşme sürecinde de hukuki ve teknik konularda riskini azaltabilir.

  3- Yatırımcının menfaatini koruma & fayda sağlama
  Danışman, tamamen yatırımcının menfaatini kollayacak şekilde hareket etmelidir. Bu noktada, projenin özelliklerine göre yatırımcının danışmanını münhasır olarak görevlendirmesi kritik olabilir. Aksi durumlarda farklı danışmanlar, harcadıkları emeğin karşılığını alamayacakları endişesiyle verimli çalışmayabilirler.

  4- Yatırımcıya tasarruf sağlama & karını artırma
  Danışmanla yapılacak hizmet sözleşmesi, danışmanın motivasyonunu yüksek tutacağı şekilde kazan-kazan modeline göre hazırlanmalıdır. Bu şekilde danışman, mümkün olan en kısa sürede hizmetini tamamlayarak yatırımcının beklentisini karşılamak ve aynı yatırımcıyla gelecekte tekrar iş yapabilmek için çaba gösterecektir.

  5- Objektif, rasyonel bakış
  Yatırımcı ve proje geliştiriciler, ilgilendikleri proje veya mülklerle ilgili kendilerinin yaklaşabileceği şekilde duygusal yaklaşmayan, tarafsız ve rasyonel bakışa sahip bir danışmanın tavsiyelerini alarak daha sağlıklı yatırım kararları verebilirler.

  6- Sonuç odaklılık, planlama & uygulama
  Danışman, yatırımcıya projenin optimum şekilde tamamlanmasıyla ilgili programlanmasında yardımcı olur ve belirlenen takvim içinde disiplinli ve programdan çerçevesinde projenin yürütülmesini sağlar.

  7- Diğer yatırımcılara, aracılara ve mülk sahiplerine erişim & geniş network
  Çalışılacak danışmanlık firmasının yatırımcılar ve alıcılarla karar vericiler seviyesinde görüşebilme bilgi ve tecrübesine sahip, benzer projeler üzerinde daha önce çalışmış ve başarıyla tamamlamış, aynı zamanda diğer aracılık/danışmanlık firmalarıyla da etkin bir şekilde iletişim kurup çalışabilen bir yapıya sahip olması önemlidir.