Anasayfa YORUM Tesis yönetim hizmetlerinde yüklenici ve alt yüklenici desteği

Tesis yönetim hizmetlerinde yüklenici ve alt yüklenici desteği

Günümüzde pek çok kurum ve tüzel kişilik dış hizmet kullanımı ile tesis yönetimi alanında uzman kurum veya şirketlere aktararak maliyet ve zamandan tasarruf etmekte ve iş sahasında verimliliğini arttırmaktadır.

Giderek gelişen ve kompleks formlar oluşturarak yaygınlaşan modern yapı projeleri teknik, güvenlik, temizlik, peyzaj, vale ve benzer hizmet ihtiyaçların karşılanması gereğini doğurdu. Bu ihtiyaçlara verimli, organize çözümler getirilmesi ise Tesis Yönetimi Hizmetlerinin gelişmesi ve ihtiyaç paralelinde yaygınlaşmasını, bir bakıma, zorunlu kıldı.

Farklı disiplinler ve koordinasyon gerektiren bu hizmetlerde uzmanlaşma, yönetim tecrübesi oluşturma, buna karşılık maliyetlerin kontrol altında tutulmasının yanı sıra hizmetlerin entegrasyonu arayışı gibi ayrışan ögeler bu hizmetleri sağlayan firmaların gerektiğinde bir araya gelmesini, İş Sahipleri’ne entegre hizmet paketleri sunmalarını getirmiş, Tesis Yönetim Hizmeti alanına “Yüklenici” ve “Alt Yüklenici” kavramları böylece girmiştir.

Gayrimenkul projelerini geliştiren Firmalar için gerek mimari aşamada -ideal olan uygulama-, gerekse satış sonrası hizmetlerin sağlanması için olası çözümlerin önceden planlamasında, tamamlanmış projelerde ise kullanıcılar için optimum maliyetle sürdürülebilir çözümlerin sağlanmasında Yüklenici ve Alt Yüklenici desteği uzmanlık ve maliyet verimliliği bakımından önemli katkılar sağlama fırsatı yaratmıştır.

Günümüzde gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektörde pek çok kurum ve tüzel kişilik dış hizmet kullanımı (outsourcing) ile Tesis Yönetimini, alanında uzman kurum veya şirketlere aktararak bir yandan maliyet ve zamandan tasarruf ederken bir yandan da bu işlerin sözleşmeler ile üçüncü kişilere yükletilmesi ile kendi iş sahasında verimliliğini arttırmaktadır. Başka bir ifade ile uzman kurum veya şirketlere teknik bakım, temizlik, güvenlik gibi Tesis Yönetimi işlerinin aktarılması ile söz konusu işler bakımından İş Sahibi’nin hiçbir işlem yapmasına gerek kalmadan sadece kendi işine odaklanmasına ve verimliğini arttırmasına yardımcı olur.

Bu bağlamda İş Sahibi için Yüklenici-Alt Yüklenici ile çalışmasında başlıca avantajlar şu şekildedir:

  1. İşçilerin işçilik alacaklarının, işçilik sigortasının ve izinlerinin hesaplanması, ödenmesi, takip edilmesi işlerinden esas olarak Alt Yüklenici sorumludur. Yüklenici ise izinler ve yıllık alacaklar gibi konularda Alt İşvereni denetlemek, ödenmeyen ücretler, kullanılmayan izinlerin kullanılmasını ve sigortaların ödenmesini sağlamakla yükümlüdür.
  2. Herhangi bir hizmet tespit, işe iade, işçi alacağı vb. davaların işçi tarafından açılması halinde gerek Alt Yüklenici, gerekse Yüklenici bu davalarda taraf konumunda olmaktadır.
  3. İşçi çalıştırılması sebebiyle ortaya çıkabilecek eksikliklerden kaynaklı idari para cezası riskleri Alt Yüklenici ve Yüklenici üzerinde bırakılmaktadır.
  4. İş Sağlığı ve Güvenliği bakımından asıl sorumlu Alt Yüklenici olurken, İş Kanunu uyarınca Yüklenici olası iş kazası, meslek hastalığı, ölüm vb. konularda Alt Yüklenici ile beraber idari sorumluluk bakımından müteselsilen sorumludur, cezai sorumluluklar da paylaşılmaktadır.
  5. Alt Yüklenici tarafından gerçekleştirilecek olan teknik, teknolojik işin izin, ruhsat, ekipman gibi gereksinimleri Alt Yüklenici tarafından karşılanmakta, personelin bu konulara dair eğitim yükümlülüğü Alt Yüklenici üzerine bırakılmaktadır. Ancak Yüklenici, ilgili mevzuat uyarınca işçinin eğitimi konusunda Alt Yüklenici ile beraber sorumluluk yüklenmiştir.

Sonuç olarak, Yüklenici ile Alt Yüklenicilerin beraber çalıştığı Tesis Yönetim modelinde, İş Sahibi ile imzalanan sözleşmeleri uyarınca deneyimi ve teknik bilgisi ile hizmet sunan Entegre Tesis Yönetimi Firmaları, yukarıda listelenmiş konularda riskleri kendisi ve alt işveren firması üzerinde alarak İş Sahibi kişi, kurum ya da şirketin bu konulara ayrıca bir mesai ve maliyet harcamasının önüne geçerek bu önemli avantaj sağlamaktadır.