2050’de Dünya: PwC’den küresel ekonomi tahminleri

PwC’nin küresel ekonominin uzun vadedeki görünümünü araştırdığı "World in 2050" raporu kapsamlı bir güncelleme ile yeniden yayınlandı.

“World in 2050” raporuna göre, 2050’ye kadar olan dönemde gelişmekte olan ekonomiler, dünya genelinde yaratılan gelir içerisindeki payını artırmayı sürdürürken, küresel ekonomik güç, belirli gelişmiş ekonomilerden uzaklaşmaya devam edecek gibi görünüyor.

PwC’nin ortaya koyduğu dünyaya yön veren mega trendler arasında yer alan ekonomik güçteki değişim gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki rolünün artışına işaret ediyor. Gelişmekte olan ekonomiler; konjonktürel, küresel ve yerel gelişmelere bağlı yaşanan iniş çıkışlara rağmen dünya ekonomisindeki payını artırmayı sürdürecek.

2015 yılında ekonomik büyüklük olarak G7 ülkelerini yakalayan E7 ülkelerinin 2040 yılında G7 ülkelerinin iki katı büyüklüğüne ulaşması mümkün gözüküyor. E7 ülkelerinin yanı sıra Vietnam, Nijerya, Kolombiya gibi yeni gelişen ülkeler de hızlı büyüme potansiyelleri ile dikkat çekiyor.

Raporun öne çıkan sonuçları:

 • 2016-2050 yılları arasında küresel ekonomi %130 büyüyecek.
 • Küresel ekonominin %35’ini oluşturan E7 ülkelerin küresel ekonomideki payı 2050’de %50’ye ulaşacak.
 • Hali hazırda ABD’yi en büyük ekonomi olarak geride bırakan Çin, 2030 yılından önce dünyanın en büyük ekonomisi olacak.
 • 2050 yılına kadar Hindistan ABD’yi geride bırakarak 2. sıraya yükselecek.
 • Endonezya, Japonya ve Almanya gibi ülkeleri geride bırakarak 4. sıraya ilerleyecek.
 • 2050 yılından önce dünyadaki en büyük 7 ekonomiden 6’sı gelişmekte olan ekonomiler arasında yer alacak.
 • Vietnam 2050 yılına en hızlı büyüyen ekonomi olara 20. sıraya yükselecek.

Türkiye ekonomisi olgunlaşacak
Raporda, gerekli adımların atılacağı varsayımı ile Türkiye’nin potansiyeli parlak bir geleceğe işaret ediyor. Cari fiyatlarla hesaplanan milli gelir ile şu anda dünyanı 17. büyük ekonomisi olan Türkiye’nin 2050 yılına kadar ilk onu zorlayacak noktaya gelmesi mümkün görünüyor:

 • Türkiye 2050 yılına kadar %3’lük oranla Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomisi olacak.
 • Ekonomik reformlarda ilerleme kaydedilmesi durumunda Türkiye 2030 yılından önce İtalya’yı geride bırakacak.
 • Önemli yapısal reformları gerçekleştirdiği takdirde Türkiye’nin, 2030 yılında SGP bazında dünyanın en büyük 12. ekonomisi, 2050 yılında ise 11. ekonomisi olması bekleniyor.
 • Bu durumda Türkiye, 2050 yılında SGP bazında GSYİH büyüklüğü bakımından E7 ülkeleri arasında 2. sıradaki yerini koruyacak.

Raporu incelemek için tıklayın.