CBRE, 2017 küresel gayrimenkul pazarını araştırıyor

CBRE’nin hazırladığı 2017 Küresel Gayrimenkul Pazarına Genel Bakış Raporu; makro ekonomi, sermaye piyasaları, ofis, perakende, endüstriyel ve otel alt sektörlerinin yanı sıra teknoloji başlığı ile yakın geleceği araştırıyor.

Sermaye piyasalarının alternatif arayışları, ofis sektöründe yeni çalışma biçileri ve yeni lokasyonlar, değişen teknolojinin perakendeye etkileri, tedarik zincirinin dönüşümü ve konaklama sektöründe yeni deneyimler, yeni platformlar olmak üzere 5 temel tema içeren Küresel Gayrimenkul Pazarına Genel Bakış Raporu, 2017’de gayrimenkul profesyonellerinin daha önce hiç olmadığı kadar bilgi sahibi olması gerektiğini vurguluyor.

CBRE tarafından hazırlanan raporun küresel ekonomik riskler bölümü, Türkiye’nin de ekonomik ve siyasi sorunlarla karşı karşıya olduğuna değiniyor.

Ekonomik büyüme 2016’ya göre daha iyimser
2017 hem ekonomik büyüme hem de siyasi belirsizlikler açısından önemli bir yıl olacak. Küresel ekonomik döngü orta ve uzun vadede Çin’deki mali canlandırma sayesinde yükselişteydi. Özellikle Amerika’daki kamu harcamalarında beklenen artış ekonomiyi olumlu etkileyecek. Gelecek dönemde yaşanacak ekonomik entegrasyonu etkileyecek en önemli riskler Çin ile Amerika arasındaki ticari ilişkilerin soğumaya başlaması, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkış kararı ve Avrupa’da gerçekleşecek seçimler olacak. Amerikan Doları’nın gücünü koruması, gelişen ekonomiler açısından sıkıntı yaratabilir.

Varlık sınıfları açısından 2017 yılı da yatırımcı için geçen yıl kadar ilginç olacak
Ekonomik büyüme yatırımcının güveninin arttıracak ancak Avrupa ve Amerika’daki ekonomik belirsizlikler muhafazakar yaklaşımın canlanmasına neden olacak ve bu nedenle işlem seviyeleri 2016’daki değerlerde seyredecek. Yüksek getiri oranları sebebiyle alternatif gayrimenkul sektörleri yatırımcıyı cezbetmeye devam edecek.

Ofis sektöründe bölgeler arası ve lokal pazar dinamiklerinde ciddi farklar görülecek
İşgücü açığına bağlı olarak kiralamalarda yavaşlama olacak. Olgun pazarlardaki gelişim, kurumsal kiracıların daha verimli mekan kullanma talebi gibi nedenlerle durgun bir seyir izleyecek. 2017’de kiracılar portföy optimizasyonu konusunda çok daha aktivist bir yaklaşım izleyecek ve kalifiye işgücünü elinde tutmak için tesis açısından zengin lokasyon ve bina seçimine odaklanacak.

Perakendeciler dikkatle de olsa 2017’de genişlemeye devam edecek
Perakende sektörünün temkinli bir seyirde büyümesi bekleniyor. Yeni pazarlara giren perakendeciler için lokasyonun önemi giderek artıyor. Teknoloji, sektör için önemli bir engel olmaya devam edecek. Online satışlar büyümeye devam ederken, yeni mağazalar için genel gereksinimleri küçültülerek; ana noktalarda yer alan, showroom ve müşteri bağlılığının sahnesi olarak görev yapan büyük mağazalar aranacak. Yiyecek ve içecek sektörü inovasyon yaparak gelişmeyi sürdürecek. AVM’leri ve ana caddeleri işgal etmeye devam etmenin yanı sıra pop-up’lar gibi yeni mecralarda da yer alacak.

Sanayi sektöründeki olumlu koşullar sürecek
Teknoloji, bir kez daha kilit rol oynayacak. Online perakendenin, online alışverişlerin ve siparişlerin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağladığı için büyük kentlerin çevresinde yer alan modern depolara olan talebi artıyor. Arazi kısıtı olan bölgelerde kiralar artacak ancak Avrupa’da geçen yıl yaşanan birincil pazarlardaki arz artışına bağlı olarak genel artışlar makul seviyede kalacak.

Mevcut arz 2017’de daha büyük bir sorun haline gelecek
Güvenlik endişeleri, Paris ve Brüksel gibi Avrupa’nın birçok yerleşik otel pazarında talebi zayıflatırken güçlü Amerikan Dolar’ı ABD’ye gelen seyahat miktarını olumsuz etkiledi. Airbnb’nin artan pazar payıyla teknoloji de pazarda rol oynayacak.

Teknolojideki hızlı değişim tüm ticari gayrimenkul sektörlerini etkiliyor!
Geniş kapsamlı iş operasyonlarında ve tüketici davranışlarında teknolojik değişimler yaşanıyor. Bu değişime gayrimenkul sektörünün tepkisi hız kazanıyor. Rapora konu edilen sektörler, iş operasyonlarında teknoloji odaklı değişiklikler yapmak için kendilerini yeniden keşfediyor.

Raporu incelemek için tıklayın.