Proje Yönetiminin değişmeyen unsuru, insan ilişkileri ve paydaşların yönetimi

  Yeterince detaylı belirlenmemiş ihtiyaç programları, doğru yönetilmemiş bir tasarım süreci, inşaat aşamasında çokça yapbozlara, maliyet artışlarına, gecikmelere, kaynakların gereksiz kullanımına ve istenilen kaliteye uygun olmayan bir projenin gerçekleştirilmesine sebep olur.

  Kristal Kule

  Arup, dünyada ve Türkiye’de ne tür projeler gerçekleştiriyor?
  Arup, tüm dünyada işverenlere geniş bir yelpazede profesyonel hizmet sunan tasarım, mühendislik ve danışmanlık şirketidir. Dünyanın önde gelen yenilikçi ve sürdürülebilir planlama, inşaat ve altyapı projelerinde yaratıcı ve ilham verici bir güç. Tamamen bağımsız olarak vakıfa ait olan organizasyonumuz, bize dünyadaki en iddalı projelerde çalışma özgürlüğü veriyor. 42 ülkede, 95 ofiste 14,000’den fazla çalışanı bulunan Arup, Türkiye’de 1982’den beri faaliyet göstermekte. Arup Türkiye olarak 160’ı aşan çalışanımızla şu anda Türkiye’deki en büyük mühendislik ve danışmanlık şirketlerinden biriyiz. Sydney Opera Binası, Singapur Marina Bay Sands Oteli, Londra Olimpik Köyü gibi uluslarası projelerin yanı sıra Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı ve İstanbul Kanyon Alışveriş merkezinin de aralarında bulunduğu bina, altyapı ve danışmanlık projeleri gerçekleştirerek kamu ve özel sektörle çalışmaktayız. Aynı zamanda çevreye duyarlı tasarımların yapılmasında önemli rol üstlenen şirketimiz, bu alanda dünya liderlerinden biri.

  Proje yönetimi pazarında Arup kendini nereye konumlandırıyor?
  Bizim için Proje, İşverenin aklında fikrin oluşmasıyla, hatta zaman zaman o fikrin oluşturulmasına katkımızla başlayan, test ve devreye alma ile biten bir süreçtir. Bu açıdan bakıldığında Arup şu anda proje yönetim konusunda Türkiye pazarında öncü bir konumdadır. Kurucumuz Ove Arup’un “Total Design” felsefesi, Arup’un verdiği tüm hizmetlerde vücut bulur ve projeye yaklaşımımızı belirler. Projenin her anlamda bir bütün olarak ele alınmasını esas alan bu felsefe, Arup ekiplerinin kapsamlarından bağımsız, projenin daha iyi olması için gerekli olabilecek her şeyi düşünmelerini ve işverenlerimize buna göre danışmanlık vermelerini sağlar.

  Çiftçi Towers

  Arup proje yönetiminde hangi hizmetleriyle farklılaşıyor?
  Türkiye’de halen proje yönetim denildiğinde sadece inşaat aşaması, saha hizmetleri ya da Yüklenicilerin kendi projelerine yönelik proje yönetim hizmetleri anlaşılmakta. Ancak unutulmaması gereken önemli nokta, projede asıl değerin oluşturulmasının hazırlık ve tasarım aşamalarında olduğudur. İnşaat başladığında artık projeleri daha iyi, daha değerli hale getirmek için yapabilecekleriniz çok kısıtlıdır. Bu yüzdendir ki Arup, proje yönetiminde tasarım aşaması hizmetlerine çok önem vermekte ve tüm proje yöneticilerini aynı zamanda tasarım yöneticisi olarak da yetiştirmekte ve kullanmaktadır. Bunda tabii ki Arup’un tasarım faaliyetlerinde çok güçlü olmasının da etkisi vardır. İşveren ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi ile başlayan süreç, bu ihtiyaçları en iyi şekilde gerçekleştirebilecek ve İşverenle benzer frekansı yakalayabilecek bir tasarım ekibinin kurulması ile devam eder. Tasarım süresince Arup proje yönetim ekibi hem süreç ve maliyet yönetimi yapar, hem de tasarımın ilk başta belirlenen ihtiyaç programı ve tasarım kriterlerine uygun devamlılığını kontrol eder. İnşaat ile ilgili tedarik stratejisinin belirlenmesi de, tasarımın erken aşamalarında düşünülmesi gereken bir konudur. Stratejinin belirlenmesi, tasarımcının dokümantasyonunun doğru zamanda ve belirlenen stratejiye uygun olarak hazırlanmasını temin eder. Yeterince detaylı belirlenmemiş ihtiyaç programları, doğru yönetilmemiş bir tasarım süreci, inşaat aşamasında çokça yapbozlara, maliyet artışlarına, gecikmelere, kaynakların gereksiz kullanımına ve istenilen kaliteye uygun olmayan bir projenin gerçekleştirilmesine sebep olacaktır. Proje Yönetimi, tanımı itibariyle planlama aktivitelerini içerir. Planlamanın doğru yapılması, yani tasarım süreci, uygulamanın, yani inşaat sürecinin başarısının temel taşlarından biridir.

  Proje Yönetiminin değişmeyen tek unsuru, insan ilişkileri ve paydaşların yönetimidir. Her proje için, İşveren, zaman, projenin türü bağımsız ortak kriter ve başlangıç noktası budur. Analitik olarak bakıldığında ise, süreçlerin hepsi evrilmekte, teknolojinin de yardımıyla farklı boyutlar kazanmakta ve birbiri içine geçmeye başlamaktadır. Arup, global olarak pek çok konuda yüklendiği endustri liderliği rolunu bu alanda da sürdürmekte ve “BIM ile Proje Yönetimi” ve “Big Data” konularında çalışmalar yapmaktadır. Ekiplerimiz, Arup Üniversitesi bünyesinde eğitilerek, daha yetkin hale gelmekte ve hizmet kalitemiz sürekli arttırılmaktadır.