ADS Mimarlık: İskenderun Park Forbes

ADS Mimarlık konut, ofis binaları, eğitim ve kültür yapıları, sağlık yapıları, ticari yapılar ve kentsel tasarım alanlarında mimari konsept, avan, ruhsat ve uygulama projelerinin oluşturulması, proje koordinasyonu ve uygulama takibi işlerinin yanı sıra eski eser restorasyon ve iç mimari projelerin oluşturulması alanlarında faaliyet göstermektedir.

Özgün mimari tasarımlar oluşturmanın yanı sıra, tasarımın ekonomik, sosyal ve ekolojik veriler göz önünde bulundurularak optimizasyonunu önemsiyoruz. ADS projelendirme ve inşaat süreçlerinin birbirinden ayrı değil, birbiri ile bütün olan süreçler olduğu inancı doğrultusunda henüz tasarım aşamasında projenin tüm paydaşları ile ihtiyaç, talep ve verileri birlikte değerlendirerek bütüncül bir tasarım ve planlama ile kaliteli yaşam alanları oluşturmak idealindedir.

Mimar Aysel Yavuz Özal tarafından 2009 yılında kurulan firma, geride kalan sekiz sene süresince farklı ölçeklerde çok sayıda projeye imza atmıştır. Tüm tipolojilerde sürecin başından itibaren tüm paydaşlar ile aynı masada olmanın gerçekleşen projeye kattığı değeri deneyimledik. Gayrimenkul sektörü özelinde bu değer temel olarak aynı yatırım maliyeti ile daha değerli bir sonuç ürün elde etmek oldu.

Mimarın ve proje kapsamında çalışan diğer tüm profesyonellerin sürecin başından sonuna dek birlikte çalışmasının sonucu daha değerli bir gayrimenkuldür. Bu noktada projenin herhangi bir aktörünün önemini bir diğerinden ayrı tutmadan bunun bir ekip işi olduğunun bilinciyle çalışmayı önemsiyoruz. Bizce gayrimenkul geliştirme sürecinin başından itibaren bu ekip çalışmasını gerçekleştirebilmek; doğru yatırım kararlarının alınmasından başlayarak, üretim sürecinde zaman, maliyet ve kalite ilişkisinin optimum değerlerde sağlandığı bir sonuca ulaşmak için vazgeçilmezdir.

Ülkemizde gayrimenkul sektörünün son yılardaki gelişimi göz önünde bulundurulduğunda bu ekip çalışmasının ve mimarlık hizmetlerinin önemi daha çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Gerçekleşen projeleri incelediğimizde ekip çalışmasının ön plana çıktığı, mimarlık hizmetlerinin projedeki rolünün önemsendiği projelerin elde ettiği başarıyla öne çıktığını rahatlıkla görebiliyoruz.

ADS Mimarlik bu anlayış doğrultusunda ülkemiz gayrimenkul sektöründeki bu gelişim sürecinde farklı ölçeklerde projeler kapsamında mimarlık hizmetleri faaliyetlerine devam etti.

Paylaştığımız referans proje İskenderun Park Forbes’un projelendirme çalışmalarına 2014 yılında başladık. Projenin alışveriş merkezi kısmı 2016 yılında faaliyete geçti, kule kısımlarının ise 2017 yılında tamamlanması planlanıyor. İskenderun’da yaklaşık 18.000 m² alan üzerinde yer alan karma kullanımlı İskenderun Park Forbes Projesi’nin mimari avan ve mimari uygulama projeleri ADS Mimarlık tarafından hazırlandı. ADS projelendirme ve uygulama süreçleri boyunca projenin tüm paydaşları ile sürekli ve yakın diyalog içinde olarak mimarlık hizmetlerini gerçekleştirmiştir.

ADS projelendirme ve uygulama süreçleri boyunca projenin tüm paydaşları ile sürekli ve yakın diyalog içinde olarak mimarlık hizmetlerini gerçekleştirmiştir.

Yatırımın Murat Turistik Tesis Yatırımları tarafından yapıldığı projenin inşaatı TACA İnşaat tarafından gerçekleştiriliyor. Statik Proje Akın Akıncı Mühendislik, Mekanik Proje ABC Mühendislik, Elektrik Projesi Elektra Mühendislik , İç Mimari Proje Arketipo ve Peyzaj Projesi DS Mimarlık tarafından hazırlandı. Yangın Danışmanlığı Karina Danışmanlık, Zemin Danışmanlığı Langan International, AVM Kiralama Danışmanlığı ise JLL tarafından gerçekleştirildi.

Toplam inşaat alanı 108.000 m² olan, yaklaşık 30.000 m² kiralanabilir alana sahip alışveriş alanın yer aldığı projede, 16 katlı 30 daireli apart otel ve 16 katlı 110 odalı otel kuleleri yer almaktadır.

ADS | Architectural Design Studio

Beyazgül Cad. No:24
Arnavutköy, Beşiktaş, İstanbul
T: +90 (0)212 988 13 18
F: +90 (0)212 265 78 13