Sistema Teknolojik Yapı: Eureko Sigorta Genel Müdürlüğü

  Eureko Sigorta Genel Müdürlüğü Binası, çağdaş bir ofisin günümüz koşullarındaki gereksinimleri yeniden düşünülerek oluşturulan çok katmanlı programı ve bu programı yansıtan mekansal ilişkileri, kişiler arası iletişim ve sosyal programları üç boyutlu ele alarak birleştiren mimari bir öncü olarak öne çıkmaktadır. Yapının kullanımına ilişkin alt organizasyonlar ve bunlara bağlı disiplinler de bu güncel bakışı destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.

  2011 yılında projelendirilerek uygulama projesi ve süreçleri tamamlanan Eureko Sigorta Genel Müdürlüğü Binası, Altunizade – Koşuyolu ana arterinde bulunan, mevcut ve yapıldığı dönemin cephe yaklaşım ve estetiğini taşıyan betonarme bir yapının taşıyıcı sisteminin bütünsel bir kapsam ile statik çerçevede güçlendirilmesi, ofis ve tüm ilişkili yan fonksiyonlarını içerebilecek şekilde yeni bir anlayış ile tasarlanması sonucunda ortaya çıkmıştır. Mevcut yapı daha önce Nippon Sigorta Genel Merkez Binası olarak kullanılmıştır.

  Projenin en önemli unsurlarından biri, nihai kullanıcıların tasarım sürecine dahil edilmiş olmasıdır. Çalışanların mekanı sahiplenmesi ön planda tutularak, Eureko Sigorta içerisinde detaylı toplantılar yapılmış, yatırımcı ve çalışanların eğilim ve istekleri, özellikle malzeme ve renk seçimleri konusu dikkate alınarak binaya kazandırılacak katma değerler bütünü ortaya çıkan tasarıma temel bir yön vermiştir.

  Yapının içinde yer alan açık ofislere ek olarak, farklı büyüklükte toplantılara ev sahipliği yapabilecek 100 kişilik çok amaçlı toplantı salonu ve 150 kişilik çok amaçlı konferans salonunun yanısıra eğitim odaları, fitness salonu, 200 kişilik yemekhane, 50 kişilik lounge alanı, kat dinlenme alanları, sosyal alan ve misafir odaları, kapalı ve açık araç otoparkı yer almaktadır.Doluluk-boşluk oranları göz önünde tutularak ele alınan özgün kütle, bina içindeki yaşantıya zengin bir mekânsal deneyim olarak dahil edilmiştir. Mekansal tasarım yaklaşımı, Eureko Sigorta’nın kurumsal kimliğinin önemli bir yansıması olarak detaylı çalışmalar sonucunda belirlenmiştir. Hem insan, hem de araç akışı iki blok arasına yönlendirilmiştir. İki bina ortasında konumlandırılmış atrium boşluğunun merkezi bir karşılama mekanı olarak tanımlanması çerçevesinde kurgulanan dolu hacimlerin atriuma dönük cepheleri de her seviyedeki kullanıcılar için bir arayüz işlevi görmektedir. Aynı zamanda yatay ve düşeyde bağlantı sağlayan görsel transparanlık temelinde tasarlanmış rampa ve merdivenler de bu dinamik iç dünyanın önemli bileşenleri olarak galeri boşluğunda yer almaktadır.

  Katlar boyunca tekrar eden açık ofisler, çalışanların gün ışığından maksimum fayda sağlayabilmesi için cephe boyunca yerleştirilmiştir. Kurumsal tercihler doğrultusunda üst düzey yöneticiler için açık ofis düzeninde yerleşime karar verilmiştir. Katmanlı bir tavan yapısı oluşturularak fonksiyon alanlarının servis alanlarından ayrılması, mevcut tavan kaset döşemesinin açıkta bırakılması ya da blok asma tavan arkasına gizlenmesi ile sağlanmıştır. Bununla birlikte altyapı sistemlerinin yer yer görünür hale gelip, kaybolması hali mevcut betonarme bir yapıyı dönüştüren çağdaş elemanların oluşturduğu endüstriyel estetiği güçlendirmektedir. Bu referansa, yapının dış cephelerinde de yer verilmektedir.

  Dış cephelerde farklı güneş kırıcıların kullanılması, dış mekanla kurulabilecek birbirinden ayrılmış farklı ilişkileri mümkün hale getirmiştir. Burada yüzeylerin değişken geçirgenlikleri kullanıcıların içeriden dışarıya olan algılarını biçimlendirmekte, dışarıdan ise yapının farklı karakterlere bürünebilmesine olanak sağlamaktadır. Ana arter dış çevre sirkülasyon yollarından yaklaşıldığında tümüyle geçirgen ve hafif görünen cephe tasarımı, öne çıkan koyu renkli çerçeve ile donatılandırılmış ve bu ikili durum ofisin bütünlük içinde çalışan bir makine gibi algılanmasını sağlamıştır. Ahşap güneş kırıcıların olduğu cephe ise bu bölümlenmeler sayesinde insan ölçeğine yaklaşarak içerideki çeşitliliği dış mekana yansıtır hale gelmiştir.

  Sistema Teknolojik Yapı

  Nispetiye Cad. Birlik Sok.
  No:29/1 1.Levent / İstanbul
  T: +90 (0)212 324 50 02
  F: +90 (0)212 324 50 04

  info@sistema-tr.com