“İşimiz çok farklı projeleri tek çatı altında yönetmek”

Zorlu Tesis Yönetimi Direktörü Bülent Gülcan ile firmanın faaliyetleri ve Türkiye'de tesis yönetimi sektörü üzerine konuştuk.

DİDEM AYDIN, Zorlu Gayrimenkul Genel Müdürü, BÜLENT GÜLCAN, Zorlu Tesis Yönetimi Direktörü

Zorlu Tesis Yönetimi Türkiye’de ne tür projeler gerçekleştiriyor? Tesis yönetimi pazarında Zorlu, kendini nereye konumlandırıyor?
Zorlu Tesis Yönetimi olarak mevcut durumda Performans Sanatları Merkezi, Konut, Ofis, Otel ve Alışveriş Merkezi olmak üzere beş ana fonksiyondan oluşan Zorlu Center’ın aktif yönetimini yapmaktayız.
Tesis yönetimi konusunda genç bir şirket olmakla beraber, kadromuzda bulundurduğumuz değerler ile iç ve dış müşterilerimize hizmet veriyoruz. Verdiğimiz hizmetler sırasında sadece kendi lokasyonlarımız değil çevremizdeki yerleşkelerin durumunu da göz önüne alarak yaşam değerlerine saygı gösteriyoruz.
Son dönemlerde karma projelerin sayısının artmasıyla ve ihtiyaçların fazlalaşmasıyla birlikte bu talebi karşılayacak bir hizmet sektörü doğdu. Aslında bu sektör yıllar öncesinde en küçük hali ile hala devam eden apartman yöneticiliği ile başlamış ve sonrasında site yöneticiliği ile devam etmiştir. Önceleri apartman bazında bir yönetici ve az sayıda çalışanla yapılabilen işler, günümüzde projelerin ve fonksiyonlarının çoğalmasıyla birlikte tesis yönetimi şirketleri tarafından ihtiyaçlar kapsamında optimum kadrolarla yönetilir hale gelmiştir. Tesis yönetiminde alışveriş merkezleri, eğlence merkezleri, şehir hastaneleri, otel, konut, ofis gibi çok çeşitli projelerin tek çatı altında yönetilmesi yatıyor, bizim işimiz de bu noktada başlıyor.
Tesis yönetimi yapacak firmaların projenin yer aldığı lokasyonu, büyüklüğü, nasıl bir konsept sunduğu, müşteri profili, beklentileri gibi bütün soruların cevabını kendi içinde iyi çözümlemiş olması gerekiyor. Tesis içinde, günlük ziyaretçilerin yanı sıra mağaza çalışanları, onlara işletme dışından hizmet veren çalışanlar ve tedarikçileri de tesisin misafiri olduğundan yaşayacakları her sorunun çözümü tesis yönetimine aittir.
Bundan da anlaşılacağı üzere her yapının kendine ait bir kültürü vardır. Projelerin kapsamı ve sayısı çoğaldıkça ortak bir alanda çoklu yaşam başladığında hizmetlerin sayısı ve kalitesi ihtiyaçlar doğrultusunda artmaya başlar.
Aslında kısaca, bir yönetici veya yönetim firması belirttiğim gibi elindekileri verileri iyi analiz etmelidir. Yani ihtiyaçlara tesise gelen misafirler, bağlı bulunduğu işveren, imalat yapmış olan uygulayıcı firma, çalışan personel ve son olarak rakiplerin gözüyle de bakabilmelidir.
Bu anlamda yeni projelerin sayısı artıp kendi içlerinde birleşmeler oldukça, tesis yönetim şirketlerinin sayısı veya yönetim ortaklıklarının artacağı görüşündeyim. Dolayısıyla sektördeki firmaların geleceğini, vermiş oldukları hizmetler, bu hizmetleri verirken sunacakları ekonomik ve konforlu çözümler belirleyecektir. Ayrıca bu sektörde iş gücüne ihtiyaç kısa bir süre içinde daha fazla artacağından ciddi bir istihdam sağlayacaktır.
Zorlu Tesis Yönetimi mevzuatın bu tür yapıların ihtiyaçlarını da karşılar hale getirilmesi ve sektörün gelişmesi için STK, akademisyenler ve sektörde yer alanlar ile birlikte sektörün sorunlarını ortaya koyan, çözüm önerileri geliştiren ve kamuoyu oluşturmaya yönelik girişimlerde yer alıp ev sahipliği yapan öncü firmalardan birisi konumundadır.

Tesis yönetiminin gayrimenkul projelerinin yaşamlarına etkileri nelerdir? Zorlu, tesis yönetiminde hangi hizmetleriyle farklılaşıyor?
Çok fonksiyonlu (karma) yapılar iç ve dış müşterilerin tüm ihtiyaçlarını tek bir merkezde karşılamak maksadıyla hayata geçirilmektedir. Tesis Yönetimi; farklı zaman dilimlerinde hareketlilik yaşanan ve hizmet veren karma yapı fonksiyonları arasında koordinasyonu sağlamakta, tüm müşteri gruplarının beklentilerini fayda-maliyet dengesi içerisinde karşılamayı hedeflemekte, bu maksatla uzman personel ve yoğun teknoloji kullanmaktadır.
Zorlu Tesis Yönetimi projelerin yatırımın değerinin korunması, geliştirilmesi, maliklerin ve paydaşların ihtiyaç ve beklentilerinin üst düzeyde karşılanması, söz konusu gayrimenkulün bir cazibe merkezi haline getirilmesine yönelik uzun döneme yayılan projeksiyon ve hizmet anlayışı ile farklılık yaratmaktadır.
Zorlu Tesis Yönetimi olarak öncelikle proje içinde yer alan kişilerin ve ortak alanların ihtiyaçlarını analiz ediyoruz. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda temizlik, teknik, güvenlik gibi kadroları belirliyoruz. Olası yatırım ihtiyaçlarını tespit ederek yönetim planını, yıllık işletme gelir-gider projesini ve ortak gider katılım paylarını belirliyoruz. Hizmet verecek alt firmalar ile kat malikleri adına sözleşmeleri yaparak işletmeye yönelik bütün toplantıları organize ediyoruz. Yönettiğimiz tesise ait hukuki ve kamusal işlerin takibini yaparak,gelir sağlayıcı projeler geliştiriyoruz. Yaşayanların, çalışanların ve misafirlerin konforunu aksatmadan en ekonomik şekilde işlerin yönetimini yaparak ortak yaşam kurallarını belirliyoruz.
Zorlu Tesis Yönetimi olarak verdiğimiz bütün hizmetlerde müşteri deneyimi anayasamız olan “HAYAT” vizyonumuzla Zorlu Center ziyaretçi ve misafirlerine, sıra dışı bir
müşteri deneyimi sunuyoruz.
Misafirlerimize;
• Hep en yüksek kalitede hizmet veririz,
• Ayrıcalıkla sunar, özel ve değerli hissettiririz,
• Yaşamlara enerji ve yenilik katarız,
• Adanmışlık ve duyarlılıkla hareket eder, sonuç alırız ve
• Tek takım olarak, işbirliği içinde çalışırız. Bu vizyonla çalışanlarımızın misafirlerimizle ve birbirleriyle iletişiminde ortak bir dille hareket ederek verdiğimiz hizmetlerde farklılaşıyoruz.

Tesis yönetiminin Türkiye’deki geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Sektörde sonraki adımlar neler olacaktır?
1980’li yılların sonlarında hayata geçirilmeye başlayan toplu yapı/site projelerinin sayısı 2000’li yıllarda birlikte çoğalmıştır. Son 10 yılda ise aynı lokasyonda tüm ihtiyaçların karşılanabileceği karma kullanım projeler üretilmektedir.
Günümüzde; üretilen projelerde yer alan bağımsız bölüm sayıları, kullanılan teknoloji, hizmet çeşitliliği, hukuki sorumluklar ve işletme bütçelerinin ulaştığı büyüklük göz önüne alındığında ancak profesyonel ekiplerle, verimli bir işletme yapılabilmesi mümkündür.
Bu anlamda Zorlu Tesis Yönetimi; sektör ve kendi kalifiye personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik eğitim kurumları ile işbirliği içerisinde hareket etmektedir. Seçkin Teknik Liseler ve Meslek Yüksek Okulları ile yapılan bu işbirliğinde; teknik eleman ve konsiyerj personeline staj, part time çalışma imkanları sunulmakta, başarı gösterenler istihdam edilmektedir. Ayrıca Türkiye’nin ilk karma projesi olan Zorlu Center’dan edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimimizle sektörün ihtiyacına yönelik olarak yeni projelere tesis yönetimi danışmanlığı vermekteyiz.
Sektörde talep hızla artmaktadır, ancak tecrübeli personel ve yetkin firma sayısı ise bunu karşılamaktan çok uzaktır. An itibari ile bu boşluğu dolduramayan, yeterli bilgi birikimine, tecrübeye ve kalifiye iş gücüne sahip olmayan, teknolojiye ve insana yatırım yapmayan firmaların zaman içerisinde elimine olacağını düşünüyorum.