Anasayfa YORUM Tesis yönetimi sektörünün gayrimenkule sağladığı katma değer

Tesis yönetimi sektörünün gayrimenkule sağladığı katma değer

Son yıllarda yaşamımızın her alanında var olan hızlı değişim ve gelişimin etkileri, inşaat sektöründeki projelerin ölçek ve içerdiği özellikleri, bütünleşik karma yapılara dönüşmesi hızlı büyüme ve gelişme konularında da etkisini göstermiştir. Teknolojide yaşanan gelişmeler ve sosyal yaşamımızda değişen beklentiler sonucu oluşan bu atılımlar, doğal olarak yapı sektörünün tesis yönetimi hizmeti ile buluşmasını sağlamıştır.

Gayrimenkul piyasası koşullarının da etkisiyle birlikte, gerek satış sonrası yapıları kullananların yaşam konforu/memnuniyeti, gerekse yatırımcıların sahip oldukları taşınmaz varlıkların değer kaybına uğramaması, hatta değer kazanması beklentisi büyük maddi değerler ifade eden bu yatırımlar için Tesis Yönetiminin büyük önem kazanmasına vesile olmuştur. Diğer bir yandan, tesis yönetimi firmaları, büyük proje yatırımı yapan inşaat ve GYO şirketlerinin bir sonraki projesine olumlu yansımalar sağlayan, bu önemli sorumluluğu üstlenen iş ortakları konumuna gelmiştir.

Gelişen teknoloji, insanların çeşitlenen ihtiyaçları ve beklentileri ile birlikte giderek azalan arsa üretim olanakları sonucu artan birim yapı maliyetleri gayrimenkulleri daha pahalıya üretilen yapısal yatırım ürünleri haline getirmiştir. Diğer yandan çevresel koşulların giderek artan etkisi, enerji maliyeti ve yönetimi, güvenlik alanındaki beklentiler de bu yapıların işletiminde yoğun teknolojik ve bilimsel Tesis Yönetimi çözümlerini, dolayısıyla da bu çözümleri sağlayabilecek nitelikli işgücü, yönetim tecrübesi ve finansal gücü bir araya getirebilecek Tesis Yönetim şirketlerini verim/maliyet optimizasyonu için zorlamaktadır.

Tesis Yönetimi hizmetlerinin entegrasyonu ile sağlanan tüm hizmet alanlarında yeni fikirler ve yeni çözümler üretmenin yanı sıra, hizmetin sağlanmasında uluslararası kalite standartlarından taviz vermeden verimli ve güvene dayalı hizmet anlayışı ile genel faaliyetleri sürdürmek gerekir.

Tesis Yönetim firmalarının tesislerdeki yaşam döngüsü içinde yer alan en değerli etkinlikleri teknik hizmetlerin yürütülmesi, temizlik, güvenlik olmakla birlikte peyzaj, resepsiyon, konsiyerj ve vale hizmetleri de talep edilmekte, finansal alanlardaki sorumlulukları ve gösterecekleri performans ise bu hizmetlerin izlenebilirliğini sağlayan, bir bakıma öncelikli başarı kriterini oluşturacaktır.

Tesis Yönetim hizmetleri genelde görülmeyen, ancak sorun oluştuğunda ise varlığı şiddetle hissedilen bir alandır. Oysa insanlar günlük yaşam faaliyetlerini sürdürürken tesis yönetim personeli, konut sakinlerinin yer aldığı bu yaşam sahnesinin perde arkasında teknik, idari, temizlik, güvenlik konularında 7/24 çalışma gücü gerektiren bir performans göstermektedir. Bu performansın sürekli aynı kalitede ve hızla yürümesini sağlamak için sürekli takip ve kontrol edilmesi, verilen hizmetler kapsamındaki organizasyon faaliyetlerinin sistemli şekilde planlanması ve personelin yaptığı çalışmaların koordine edilmesi gerekir. Tesis Yönetim hizmetlerinin kalite seviyesinde, işletmelerdeki bakım ve onarım hizmetlerinin optimize edilerek, minimum maliyet maksimum fayda sağlayarak ileriyi görme becerisi ile korumak ve geliştirmek önemli bir etki yaratır. Yapılan işin teknik ve idari hususlarında raporlanması ve uluslararası kalite standartları çerçevesinde yapılan kontrol ve denetimler; tesis yönetimi anlayışının olmazsa olmazlarıdır. Bu hizmetleri optimum maliyetlerle sağlamak önemli bir tecrübe ve uzmanlık gerektirmektedir.

Netice olarak taşınmaz yapıların temel değerleri olan inşaatının kalitesi, işlevsellik ve konumu gibi özelliklerinin yanı sıra kira, ilerideki satış değeri, fırsat maliyeti, saygınlık, vb. özelliklerini doğrudan etkilemesi sebebiyle yüksek standartta, sürdürülebilir bir kalite ile sağlanacak Tesis Yönetiminin varlığı da yaşamsal önem arz etmektedir. Tesis Yönetim hizmetlerinde beklenilen bu performans ise ancak yetkin çalışanlardan oluşturulmuş ve takım ruhuna sahip, planlı, modern bir yönetim anlayışı ile mümkün olabilmektedir.

Gayrimenkule değer katmak gerçek bir uzmanlıktır.