Sektöre iki yönlü katkı

Değerleme firmaları gayrimenkul sektörüne hem başarılı projelerin geliştirilmesi, hem de bu projelere yatırım yapan yatırımcılar için güvenli bir dayanak oluşturması ile katkı sağlamaktadır.

Gayrimenkul sektörü, farklı meslek gruplarının sürecin farklı aşamalarında görev aldığı birçok oyuncuyu içinde barındıran, birçok bileşenden etkilenen ve ülke ekonomisinde de başrolü üstlenen sektördür.

Değerleme sektörü ise, bir gayrimenkul projesinin karar verme aşamasından başlayarak inşaatın tamamlanması, satış ya da kiralama süreçlerinin tamamına ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilecek şekilde yani tüm süreçte etkin rol alacak şekilde organize olmuş gayrimenkul değerleme şirketlerinden ve değerleme uzmanlarından oluşmaktadır. Farklı meslek gruplarının birçoğunu bünyesinde barındıran, gayrimenkul sektöründe etkin olarak rol alan gayrimenkul değerleme firmaları, sektöre girdikleri andan itibaren farklılıklarını ve sektöre katkılarını hissettirmeye başlamışlardır.

Gayrimenkul sektöründeki hızlı büyüme ve buna paralel oluşan rekabetçi pazarda, rekabet gücünü arttırabilecek bir farklılık yaratmayı hedefleyen geliştiriciler birçok konuda danışmanlık hizmetleri almaktadırlar. Bu danışmanlık hizmetlerinden yasal mevzuat gereği zorunlu olanlarla birlikte geliştiricinin daha başarılı bir gayrimenkul projesi üretmek için gayrimenkul değerleme firmalarından danışmanlık hizmeti alabileceği birçok konu başlığı ön plana çıkmaktadır. Burada önemli olan gayrimenkul değerleme firmaları tarafından sağlanan bu hizmetin gayrimenkul sektörüne ne oranda katkı sağladığı ve sağlayacağıdır. Gayrimenkul değerleme firmalarının yapılarında bulunan farklı disiplinlerdeki uzmanlar, geliştirilen projelere birçok farklı açıdan bakabilme yeteneğine ve birlikte çalışmanın verdiği avantajla farklı görüş açılarıyla doğru yorumlar yapabilme becerisine ve şansına sahiptirler.    

Gayrimenkul sektöründe geliştiriciler, olası yatırımlar arasında karar vermek için daha arsa seçim aşamasında hedefleri ile uyumlu sonuçlar elde edip edemeyeceklerini analiz etmek için gayrimenkul değerleme şirketlerinden alacakları raporlar ile hareket etmektedirler. Bu raporlar mevcut durumun analizi dışında, geliştirilecek projenin maliyetlerini, satış hızı ve satış fiyatlarını, öneri konseptleri içermektedir. Benzer şekilde geliştirici, proje geliştireceği arsanın imar durumunun arsa üzerinde farklı fonksiyonlarda projeler üretilmesine imkan tanıdığı durumlarda da hangi fonksiyonlarda yapı üretmesinin kendisi için ekonomik ve itibar yönünden faydalı olacağının analiz edildiği en iyi ve en verimli kullanım analizi raporlarını da gayrimenkul değerleme şirketlerinden alabilmektedir.  Pazar araştırmaları, detaylı maliyet analizleri, satış projeksiyonları gibi farklı senaryolar için geniş kapsamlı hesaplamaları içeren bu raporlar başarılı geliştirme projelerinin şekillenmesinde önemli rol oynamakta ve tüm fonksiyonları ile verimli bir şekilde kullanılabilen projelerin oluşumunda almış olduğu bu destekleyici rolle gayrimenkul sektörüne katkı sağlamaktadır. Başarısız bir gayrimenkul projesinin; yani hedeflenen doluluk oranlarının tutturulamadığı, hedeflenen finansal geri dönüşün sağlanamadığı ve toplum beğenisini kazanamayan bir projenin, sadece ilgili projenin geliştiricisine değil gayrimenkul sektörüne ve ekonomiye de kalıcı zararlar vereceği unutulmamalıdır.

Diğer bir konu ise değerleme firmalarının gayrimenkul projelerine yatırım yapacak olan gerçek ya da tüzel kişilere verdikleri değerleme hizmetlerinin yatırımcının aklında oluşabilecek soru işaretlerini giderecek şekilde gayrimenkullerin detaylı analizlerini yaparak raporlayabilmesidir. Yatırım yapılması düşünülen gayrimenkulün raporunun, sadece değer tespitiyle kalmayıp konum tespiti, resmi kurumlardaki incelemeleri, pazar araştırmaları gibi detaylı analizini içerecek şekilde bağımsız ve tarafsız bir gayrimenkul değerleme şirketi tarafından hazırlanıyor olmasının yarattığı etkinin gayrimenkul sektörüne olan güveni arttıracağı da göz ardı edilmemelidir.

Genel olarak baktığımızda, değerleme firmaları gayrimenkul sektörüne hem başarılı projelerin geliştirilmesi, hem de bu projelere yatırım yapan yatırımcılar için güvenli bir dayanak oluşturması ile iki yönde de katkı sağlamaktadırlar.