İnfografik: İstanbul’un tarihi çekirdeği hangi potansiyelleri barındırıyor?

TUVİMER ve TSKB Gayrimenkul Değerleme'nin katkıları ve GİSP Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gümüş'ün görüşleriyle, Tarihi Yarımada'nın fiziksel ve ekonomik potansiyellerini tartıştık.

Kültürel mirasın yoğunlaştığı tarihi kent merkezleri, hem kentin hem de uygarlıklarının tarihi birikimini barındırdığından, kent sistemlerinde sosyal ve ekonomik anlamda önemli görevler üstleniyor. Ocak-Şubat sayısında; fiziksel yapı, değer ve yönetim kavramları üzerinden Tarihi Yarımada’ya baktık. TUVİMER ve TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin katkıları ve GİSP Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gümüş‘ün görüşleriyle, İstanbul için olduğu kadar dünya tarihi için de eşsiz bu alanın bir fotoğrafını çektik.

Hakan Gümüş, Gayrimenkul İçin Strateji Platformu: “Tarihi Yarımada uluslararası bir bakış açısıyla ele alınmalı.”

Celal Oğuzhan Kanbur, TSKB Gayrimenkul Değerleme: “Son gelişmeler, işlemlerin azalmasında etkili oldu.”