Tarihi Yarımada’da son gelişmeler, işlemlerin azalmasında etkili oldu

2017 senesi ile birlikte Tarihi Yarımada’da konut fiyatları yaklaşık %2,5 oranında bir düşüş gösterdi; konutların geri dönüş süresi ise ortalama 17-20 yıl aralığında.

İstanbul’un kurulduğu ve geliştiği yer olan Tarihi Yarımada, 2009 senesinde Eminönü ilçesinin Fatih ilçesine dahil olması ile birlikte tamamen Fatih ilçesi sınırları içerisinde kalmıştır. Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumların yer almasından dolayı Tarihi Yarımada İstanbul’un yönetim merkezi olarak da kabul edilmektedir.

İlçede konutların yoğun olduğu alanlar, Çapa, Fındıkzade, Kocamustafapaşa, Balat, Fener ve Alt Laleli bölgeleri ile sınırlı kalırken, ticaret faaliyetleri tüm bölgeye yayılmış haldedir. Ayrıca, Sultanahmet, Eminönü gibi bölgeler tarihi-turistik önemleri ile ön plana çıkmaktadır.

Fatih İlçesi, çeşitli ulaşım akslarının kesiştiği bir noktada konumlandığından merkezi bir ilçe niteliği taşımakta. Millet Caddesi, Vatan Caddesi ve Fevzi Paşa Caddesi İstanbul’un önemli ulaşım aksları, ilçeyi doğu-batı aksında kat eder. Bölge; Marmaray, Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Hacıosman metro hatlarının kesişim noktasında konumlanmıştır.

Tarihi Yarımada, turizm sektörüne doğrudan bağlı bir gayrimenkul piyasasına sahip olup son yıllarda yaşanan gelişmeler, bina/dükkan kiralamalarının ve satış işlemlerinin azalmasında etkili olmuş gayrimenkul değerleri de bu gelişmelerden etkilenmiştir.

Konut sektöründeki değişim

Fatih Bölgesi’nde, son dönemlerde konut fiyatlarındaki artış trendinin azaldığı görülmekte. 2015 senesinde ortalama 3.700 TL/m² – 4.200 TL/m² aralığında olan konut değerleri 2016 senesinde %8 artış gösterek ortalama 4.000 TL/m² – 4.500 TL/m² seviyelerine gelmiştir. 2017 senesi ile birlikte konut fiyatları yaklaşık %2,5 oranında bir düşüş göstermiş olup günümüzde ortalama 3.900 TL/m² – 4.400 TL/m² değer aralığında seyretmekte. Konutların geri dönüş süresi ise ortalama 17-20 yıl aralığında.

İşyeri sektöründeki değişim

Tarihi Yarımada Bölgesi’nde, satılık iş yeri değerlerinin son iki sene içerisinde ortalama %12,5 lik bir artış gösterdiği gözlemlenmiştir. 2015 senesinde 12.000 TL olan birim metrekare fiyatları 2016 senesinde 12.750 TL seviyelerine yükselmiş, 2017 senesinde ise 13.500 TL seviyelerine çıkarak iki yıl içerisinde yaklaşık %12,5’lik bir artış göstermiştir.

Eminönü-Sirkeci Bölgesi’nde, özellikle yapıların turizm tesisine dönüşüm ihtimaline dayalı olarak gerçekleşen bina satışları, turizm sektörünün gelir kaybetmesi ile birlikte potansiyel kaybetmiştir. Geçtiğimiz dönemlerde ortalama 2.500 USD/m² – 5.000 USD/m² aralığında gerçekleşen satışlar, bugün ortalama 1.500 USD/m² – 3.000 USD/m² aralığına kadar gerilemiştir.

Turizm sektöründeki değişim

Tarihi Yarımada’da konaklama alanlarının önemli bir bölümü Eminönü Bölgesi’nde yer almakta olup dört ve beş yıldızlı oteller Ordu Caddesi, Millet Caddesi ve Vatan Caddesi gibi genelde bölgenin ana ulaşım arterleri üzerinde yer almaktadır. Bu bölgeler dışında, Sultanahmet, Cankurtaran semtleri de dört ve beş yıldızlı tesislerin tercih edildiği bölgeler arasındadır. Ayrıca, bu semtler iki ve üç yıldızlı oteller ile pansiyonların yer aldığı ve aynı zamanda restoran, turistik eşya satışı gibi işlevlerin yoğunlaştığı bölgeler olarak dikkati çekmektedir. Bölgede birkaç sene önce, yıldız sayısı ve niteliğine bağlı olarak 70-130 Avro seviyesinde olan gecelik oda satış fiyatları, turizm sektöründeki gelişmeler neticesinde 35-70 Avro seviyesine kadar gerilemiştir.