Blockchain gayrimenkulü nasıl dönüştürebilir?

Forbes.com'da yayınlanan "Three Ways Blockchain Could Transform Real Estate In 2018" başlıklı makaleye göre Blockchain teknolojisi, gayrimenkul sektöründe iş yapma şekillerini üç önemli şekilde etkiliyor.

Görsel: //inhab.xyz/

Aralık 2017’de Bitcoin’in değerinin 20.000 Dolar’a yaklaşması, spekülasyon ve heyecan dalgalarının yanı sıra kripto paranın geleceğine dair kuşkucu yaklaşımları da tetikledi. Bitcoin, kısa ancak önemli tarihinde çoğunlukla bir varlık olarak ele alınsa da en etkili uygulamalardan çoğu, Bitcoin’in altında yatan teknolojinin çevresinde toplanıyor: Blockchain. Blockchain teknolojisi, gayrimenkul de dahil olmak üzere pek çok sektörü dönüştürüyor.

Forbes’un aşağıda bir bölümünün çevirisine yer verdiğimiz “Three Ways Blockchain Could Transform Real Estate In 2018” başlıklı makalesine göre Blockchain teknolojisi, gayrimenkul sektöründe iş yapma şekillerini üç önemli şekilde etkiliyor:

1. “MLS” Gayrimenkul verisi

En temelde Blockchain, veritabanlarını ve süreçleri paylaşabilmek demek. Bu da gayrimenkul verisini daha merkezi ve erişilebilir hale getirme fırsatı yaratıyor.

Her gayrimenkul işlemi; her bir temsilcinin hangi müşteriyi, sözleşmeyi, kayıt sözleşmesini ve değerlemeleri temsil ettiğini takip eden bir çoklu kayıt (MLS – Multiple Listing Service) sisteminden geçiyor. Ancak MLS, fazlasıyla parçalı bir yapıya sahip. Bilgi dağıtılmış ve kısıtlanmış olması, gayrimenkul profesyoneli olmayan insanların ulaşmasını; çoğunlukla güncel olmaması ise karşılaştırma yapmayı ve eğilimleri fark etmeyi zorlaştırıyor.

Blockchain teknolojisi, MLS içindeki bu engellerin üstesinden gelmek için kullanılabilir. Verinin güvenli bir şekilde paylaşılmasını sağlayarak Blockchain, verinin direkt olarak kaynaktan alındığı, gerçek zamanlı, paylaşımlı, ulusal bir veritabanını mümkün kılıyor. Aynı zamanda gayrimenkul sektörü oyuncuları arasında işbirliği fırsatları için kapılar açıyor.

2. Mülkiyet kaydı

Mülkiyet kayıtları, gayrimenkul alım-satım süreçlerinin bir başka desantralize, erişimi zor boyutu. 2017 yılında bile mülk bilgilerinin kaydı yerel düzeyde tutulmaya devam ediyor, üstelik bu bilgiler hala çevrimiçi ortamda değil. Blockchain teknolojisi ile bu durum da değişmeye başladı.

2016’da ABD’nin Illinois eyaletindeki Cook County, ülkede mülk tapu sicillerinin devir ve takip süreçlerinde Blockchain teknolojisi kullanmaya başlayan ilk yerel yönetim oldu. Artık Cook County’de biri gayrimenkul satın aldığında geleneksel, kağıt üzerinde tapunun yanı sıra bir “digital token” sahibi oluyorlar. “Token” transferinin belgesi de mülkiyet belgesi yerine geçiyor. Nihayetinde, “token”lar, kağıt halindeki tapuların yerine geçebilir.

Blockchain teknolojisi, tüm ülke için tapu kayıtlarının gerektiğinde erişilmek üzere saklanabileceği, böylece gayrimenkul satış süreçlerinde tapu devrini kolaylaştırabilecek merkezi bir veritabanı oluşturabilir.

3. İşlemler

Blockchain teknolojisinin gayrimenkulde dönüştüreceği üçüncü alan ise işlem güvenliği ve verimliliği. Blockchain teknolojisi, işin yürüme sürecinde taraflar arası güvenin gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Her bir kullanıcı Blockchain’de tekil bir kimliğe sahip. Bu da demek oluyor ki tüketicinin finansal verileri işlemler sırasında diğer taraflarla güvenli bir şekilde paylaşılabiliyor. Tarafların birbirlerine yolladıkları kaynak, işlem resmi olarak tamamlanana kadar serbest kalmıyor.

Bu güvenlik katmanı işlem yönetim sürecini hızlandırmaya yarıyor. Alıcı ve satıcı aynı yerde olsa da olmasa da mülk finansmanı, iki taraf için de merkezileşmiş bir finansal kaydın varlığı ile hızlanmış oluyor.

Blockchain teknolojisi gayrimenkul ekosistemini, insanların güvenli ve verimli bir şekilde veri ve para paylaşmalarını sağlayarak daha dinamik ve kolay işler bir hale getiriyor. Bu teknoloji bilgiyi daha erişilebilir kılıyor, aracıları devre dışı bırakıyor ve dolandırıcılık riskini azaltıyor. Mülk alım ve satımı için daha güvenli, hızlı, güvenilir ve dahil olan herkesin yararını gözeten bir sistemi mümkün kılıyor.