Entegre proje anlayışı ile projenin başından sonuna destek

CBRE 360 ile kullanıcılara mekanların tüm hayat döngüsü kapsayan bütünsel bir hizmet sağlamaktayız.

CBRE proje yönetim ekibi olarak, sizler için daha sağlıklı ve verimli çalışma ortamı oluştururken, aynı zamanda işin zamanında, istenilen kalite ve maliyette tamamlanmasını hedefliyoruz. Ekibimiz, proje ve yapım yönetimi uzmanlığının yanı sıra kurumsal taşınma süreçlerindeki tecrübesiyle de sizi oluşabilecek risklerden ve gereksiz maliyetlerden korur.

Ticari gayrimenkul sektörünün lideri olan CBRE, kiralama aşamasından proje kapanışına kadar tüm proje ihtiyaçlarınıza yanıt verebilecek “CBRE 360” entegre mülk hizmetleri anlayışına sahip olan tek firmadır.

Bu anlayışla, satış ve kiralama danışmanlarıyla birlikte çalışarak;

  • Bu anlayışla, satış ve kiralama danışmanlarıyla birlikte çalışarak;
    Mekan gereksinimlerinin belirlenmesi ve sadece ihtiyaç duyulan kadar alanın kiralanması,
  • Tasarımın uygulanabilirliğini değerlendirerek ileride oluşabilecek sorun ve maliyetlerden kaçınılması,
  • Stratejik olarak projeye en uygun tedarikçilerin belirlenmesi,
  • Mekanın fiziksel taşınması sırasında oluşabilecek operasyonel aksaklıklara karşı gerekli stratejilerin belirlenmesi,

gibi size avantaj sağlayacak çözümler sunmaktadır.

Yapım öncesi alınacak doğru kararlarla, projenin sadece ilk yatırım maliyetini değil, uzun vadede mekanın operasyonel maliyetlerini de kapsayan ve toplamda %80’e varan tasarruf sağlanabilmektedir. Bu açıdan, temel planlama kararları alınırken müşteriye sağlanacak stratejik danışmanlığın oldukça kritik olduğuna inanmaktayız.

Ekibimiz aynı zamanda, mevcut mekanları esnek çalışma çözümleriyle optimize ederek daha dinamik ve motive bir iş gücü kurmanızda size yardımcı olmaktadır.

Geçtiğimiz yıl Ankara’da global bir ilaç firması için yönettiğimiz ofis projesi ilaç bu anlamda iyi bir örnek olarak ele alınabilir. Projenin erken aşamalarında kiralama ekibimizle birlikte çalışarak;

  • Alternatif ofis binaları, teknik yapım fizibilitesi ve operasyonel kullanımda oluşabilecek riskler açısından değerlendirilerek ilk yatırım ve operasyonel maliyetlerinde tasarruf sağlanmıştır.
  • Seçilen ofis alanları için firmanın ihtiyaçları doğrultusunda yerleşim planları ve ön maliyet çalışmaları yapılarak en verimli olan seçim yapılmıştır.
  • Benzer projelerden edindiğimiz tecrübeyle, proje sürecini etkileyebilecek kritik tarihleri önceden tespit edip hem proje programında oluşabilecek gecikmelerin önüne geçilmiş hem de proje için ihtiyaç duyulan toplam süre en aza indirilmiştir.
  • Projenin her aşaması kayıt altına alınarak tüm bu sürecin koordinasyon ve dokümantasyonu en başından beri sağlanmış ve böylece ileride oluşabilecek tüm anlaşmazlıkların çözümü için altyapı oluşturulmuştur.