ULI Türkiye Paneli: Gayrimenkul yönetimi, mülk yönetimi ve tesis yönetimi ilişkisi

TRFMC 2018 Türkiye Tesis Yönetim Konferansı'nın son gününde ULI Türkiye, "Gayrimenkul Değeri, Mülk Yönetimi ve Tesis Yönetimi İlişkisi" başlıklı bir panel düzenledi.

FM EXPO İSTANBUL Bina ve Tesis Yönetim Çözümleri, Hizmetleri ve Ekipmanları Fuarı ve fuar ile eş zamanlı olarak gerçekleşen TRFMC 2018 Türkiye Tesis Yönetim Konferansı, bugün sona erdi. Konferansın son gününde ULI Türkiye, “Gayrimenkul Değeri, Mülk Yönetimi ve Tesis Yönetimi İlişkisi” başlıklı bir panel düzenledi. Omurga Capital Partners Emlak Yatırımları Direktörü İlhami Akkum başkanlığında gerçekleşen panelin konuşmacıları HOM Gayrimenkul Kurucusu Hakan Malak, Facilitator Yönetim ve Danışmanlık Kurucusu Önal Yılmaz, İş GYO Proje Geliştirme ve Fizibiliteler Koordinatörlüğü Müdürü Merter Gürgün ve 9S Tesis Yönetimi Kurucusu Sedat Şenol oldu.

Paneli ULI Türkiye’yi ve ULI Türkiye Gayrimenkul Yönetimi İlgi Grubu’nu tanıtarak başlatan Akkum, ilk sözü Önal Yılmaz’a verdi. Yılmaz konuşmasının başında gayrimenkul türlerini ve gayrimenkul yönetimi çeşitlerini hatırlattı ve “varlık yönetimi”, “mülk yönetimi”, “tesis yönetimi” ve “kurumsal gayrimenkul yönetimi” kavramlarını karşılaştırdı. Yılmaz, çalışan verimliliğini odağına alan ve iç müşteri memnuniyetini hedefleyen kurumsal gayrimenkul yönetiminin, bakış açısı, sağladıkları ve bekledikleri açısından diğer yönetim türlerini kapsadığını vurguladı.

Önal Yılmaz: Tesis yönetimi, ayırt edici özellik haline geldi

Yılmaz, gelirin mülk değeri ile ilişkisine de değindi: “Aidatların doğrudan değer yaratmadığının” altını çizen Yılmaz, “Teorik olarak Net Faaliyet Gelirlerinde iyileşme sağlanabilirse mülkün değerinde de artış sağlanır,” dedi. Yılmaz, konuşmasının sonunda yönetimin gayrimenkul için bir ayırt edici özellik olduğunu “Her markanın her lokasyonda olduğu günümüzde, mağaza karması AVM’ler için eskisi kadar önemli değil. Aynı şekilde yeni hayata geçen her ofis yapısı da belli bir otopark sayısı, kat verimliliği sağlayabiliyor. Artık önemli olan, tesislerin nasıl yönetildiği,” ifadeleriyle belirtti.

Sedat Şenol: Standartlar globale göre güncellenmeli

Yılmaz’dan sonra sözü alan Sedat Şenol, “Tesis yönetiminde standart uygulamaların mülk değerine etkileri” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Sunumunda tesis yönetimine dair Türkiye’de uygulanan standartları detaylı olarak açıklayan Şenol, “Bu standartlar oluşturulduktan sonra globalde pek çok gelişme gerçekleşti; bu gelişmeleri de standartlarımıza eklememiz gerekiyor,” dedi. Tesis yönetiminden ana beklentinin mülklerin yatırım değerinin korunması olduğunu belirten Şenol, standartların tüketici, üretici ve ekonomiye katkıda bulunduğunun ve standart dışı uygulamaların mülk değerini olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Şenol, uluslararası standartlara göre tesis ve tesis yönetiminde uygulanan hizmet kategorizasyonunu açıkladıktan sonra sunumunu sonlandırdı.

Merter Gürgün: ‘Faydalı ömür’ süresi uzatılmalı

İş GYO Proje Geliştirme ve Fizibiliteler Koordinatörlüğü Müdürü Merter Gürgün ise “Mülk değerini korumak için standartlara ihtiyacımız var mı?” başlıklı sunumu ile konuya yatırım penceresinden baktı. Gayrimenkule yatırım yapan halka açık şirket ve fonların hisse senedi yatırımcı ile ilişkisini açıklayan Gürgün, “Kurumsal yatırımcı olarak size yatırım yapan yatırımcılara belli bir süre sonra getiriyi telaffuz emek zorundasınız. Getirinin fazla olması için bina ömrünün uzaması gerekiyor,” dedi ve “faydalı ömür” kavramına değindi. Gürgün, binaların servis süresini arttıracak bakım faaliyetlerinin ve periyodik olarak yapılan yenileme çalışmalarının önemini vurguladı.

Hakan Malak: Değer kavramı değişti

HOM Gayrimenkul Kurucusu Hakan Malak ise konuya gayrimenkul sektörü açısından yaklaştı: “Tesis yönetimi, mülk yönetimi ve varlık yönetimi, farklı kullanıcıların farklı beklentilerine hizmet ediyor. Değer kavramının değiştiği günümüzde meseleyi tüm bunları kapsayan bir şekilde ele almak önemli hale geliyor”. Malak, “Günümüzde fiyattan daha fazlası olan değer, en nihayetinde insan ihtiyaçlarına yanıt verebilmektir. Gayrimenkulün de var oluş sebebi budur,” dedi. Gayrimenkul yönetimi sektörünün, kullanıcı ihtiyaçları alanındaki değişimleri görmesi ve yeni ihtiyaçlara yanıt veren çözümleri dahil etmesi gerektiğini belirten Malak, “Bir gayrimenkul yöneticisinin gerçek görevi maliyetleri düşürmek midir, yoksa içindekileri mutlu etmek mi? Bence bunları birbirinden ayırmayıp bütüncül şekilde ele almak en iyisi,” ifadelerini kullandı.