Değeri arttırmak için adanmışlığa inanıyoruz

Proje Yönetimi Özel Dosyası kapsamında İşte Proje Yönetimi, kendisini ve proje yönetimine bakış açısını anlattı.

AND Kozyatağı (Fotoğraf: Buğrahan Şirin)

Bize İŞTE Proje Yönetimi’nden kısaca bahsedebilir misiniz?
Biz 2006 yılından beri proje yönetimi alanında hizmet veren ve işini deliler gibi sahiplenen bir ekibiz. İŞTE Proje Yönetimi olarak geleceğe yön verecek yatırımları daha etkili ve daha verimli şekilde hayata geçirmenin yolunun kendini sürece adamış paydaş yönetiminden geçtiğine inanırız. Bizim için önemli olan atanmışlık değil, adanmışlıktır. Bu noktada; portföyümüzdeki her işveren ile en az iki projede çalışmış ya da çalışıyor olmamızın bir tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Yine de, başarımızı sürdürülebilir kılmak için daha çok çalışmamız ve kendimizi durmadan geliştirmemiz gerektiğini de çok iyi biliyoruz.

Piri Reis Üniversitesi (Fotoğraf: Cemal Emden)

12 senelik zaman zarfında ne gibi projelere imza attınız?
Ulusal Mimarlık Ödülü sahibi Yapı Kredi Bankası Akademi Binası, yine aynı yerleşke dahilindeki Yapı Kredi Bankası ACCR Binası, Arkas Holding Ofis Binası, Breeam sertifikasyonunun “excellent” derece hedefini gerçekleştirdiğimiz Piri Reis Üniversitesi Tuzla Yerleşkesi, sadece gayrimenkul yatırım alanında değil tasarımı ile de hem ulusal hem de uluslararası pek çok ödüle layık görülmüş AND Kozyatağı Ofis Binası projelerini ve halen devam etmekte olan ve yaklaşık 5.000 kişiye “yeni nesil mahalle” anlayışı ile yeni bir yaşam vaat eden AND Pastel Konut Projesini 12 yılımızın gurur tablosu adına sayabiliriz.

ABANK Operasyon Merkezi (Fotoğraf: Ali Bekman)

Proje Yönetimi rekabetin yüksek olduğu bir alan. İŞTE Proje Yönetimi olarak nasıl farklılaşıyorsunuz?
Her şeyden önce görev aldığımız projelerin eldeki kaynaklarla maksimum değere ulaşması için tüm fırsatları değerlendiriyoruz. Söz konusu değerin sadece süreç yönetiminden geçmediğini, tüm paydaşlar arasındaki sinerjiden beslendiğini de çok iyi biliyoruz. Takdir edersiniz ki, işverenin planlandığı hedeflere ulaşabilmesi için en kritik unsurlardan biri doğru paydaş seçimi ve yönetimi. Biz, İŞTE Proje Yönetimi olarak, tüm paydaşların potansiyellerini en yüksek derecede kullanmalarını sağlayacak düzeni ve uyumu sağlıyoruz. Tüm bunları gerçekleştirme aracı olarak da açık iletişimi benimsiyoruz. Her zaman net ve açığızdır. Projelerin uygulama süreçlerinde hizmetlerimizi sahada gerçekleştiririz. Zira; süreçteki gerçekleşmelere ve değişkenlere reaktif değil proaktif yaklaşabilme fırsatının bu şekilde yakalanabileceğini düşünüyoruz. Mevcut durumu analiz ederken ekip olarak birlikte gerçekleştirdiğimiz deneyimlerimizden besleniyor, projenin hedeflerine ulaşabilmesi için inisiyatif alıyoruz. Problemleri listeleyen değil, çözüm üreten oluyoruz. Öngörülemeyen risklere karşı da, tüm paydaşların riskten minimum etkilenmesini sağlayacak şekilde planlama ve risk yönetimi yapıyoruz.

İŞTE Proje Yönetimi olarak kendinizi durmadan geliştirdiğinizi belirttiniz. 2018 için ne gibi planlarınız mevcut?
Sektörün emek verimliliğinin özelikle 2007 yılından sonra çok düşük olduğu istatistiki bir gerçektir. Biz sadece kendi ekip performansımızı değil, paydaşı olduğumuz projelerdeki diğer paydaşların da verimliliklerinin arttırılmasını önemsiyoruz. Örneğin; yazılım sektöründe son 10-15 yıldır yoğun olarak uygulandığı görülen “Agile (çevik)” yaklaşımların inşaat projelerinde de uygulanabilirliği üzerinde çalışıyor, hatta gönüllü olarak sektöre yönelik başlatılmış eğitim ve pilot uygulama projelerinde de görevler alıyoruz.
Bunun yanısıra; yine amacının sadece süreç verimliliği ve entegrasyon olgunluğunun arttırılması değil ürünün de değerine katkıda olduğuna inandığımız BIM uygulamaları da 2018 yılında merceğimizin altında olacak.
Projelerde çok önem verdiğimiz ve somut sonuçlarını işverenlerimiz ile değerlendirme şansı bulduğumuz Değer Mühendisliği uygulamalarımızın da tüm proje paydaşlarımız için daha kolay anlaşılır ve kullanılabilir olması adına yöntem ve uygulama çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Son olarak İŞTE Proje Yönetimi’ni birkaç kelimeyle özetlemeniz gerekirse neler söylemek isterdiniz?
Kısa ve net: değer yaratan ve adanmışlığa inanan bir firmayız.