Okmeydanı’nda ilk kazma vuruluyor

14 yılı aşkın zorlu bir sürecin ardından Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk kazma vuruluyor. Uzlaşmaların tamamlandığı Van Blokları’ndan başlayacak süreç, uzlaşmalarını tamamlayan diğer etaplarla devam edecek.

2.250.000 m² büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi için ilk kazma vuruluyor. Geliştirmesi Beyoğlu Belediyesi tarafından yapılan projenin birinci etap startı, 9 Haziran Cumartesi günü, dönüşüm uzlaşmalarını tamamlayan Van Blokları’ndan başlayacak. Dönüşüm süreci uzlaşmalarını tamamlayan diğer etaplarla devam edecek.

14 yılı aşkın zorlu bir süreci takiben dönüşüm sürecinin başladığını ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “İlk 10 yıl bölgeyi sit alanı olmaktan çıkardık. Vakıf ve hazine ile değiş tokuş işlemlerini gerçekleştirdik. Vatandaşın mülkiyeti için tapu tahsis belgesinden başlayarak yaptığı tüm tasarrufları kayıt altına aldık ve vatandaşları hak sahibi olacak hale getirdik. Okmeydanı’nda yüzlerce toplantı yaptık. Son 4 yıl içerisinde ise, imar planı yaparak yerleri belirledik. Yeşil alan, okul alanları ve sit alanı kaydı olan yerlerdeki kişilerin haklarını belirledik ve tapu vermeye başladık. 24.000 hak sahibinin dönüşümde kaç metrekare yer alacaklarını tespit ettik. Okmeydanı’nı 6306 sayılı kanuna göre dönüşüm alanı ilan ettik. Bugün itibari ile 100.000 vatandaşımızın hayatını doğrudan ilgilendiren dönüşümde önemli bir aşamaya geldik,” dedi.

İlk kazma Van Blokları’ndan vurulacak

1. Etap Uygulama Alanı olarak belirlenen Van Blokları 8 Blok ve 80 Bağımsız birimden oluşuyor. Proje kapsamında ilk etapta 4 adet blok inşa edilerek Van Blokları sakinlerine tahsis edilecek. Toplam inşaat alanı 15.570 m² olan 1. etapta iskan edilebilir alan 9.830 m². 5.740 m² otopark ve teknik alanlar için ayrılan projede toplamda 128 daire yer alacak. Hak sahiplerine verilecek dairelerin büyüklüğü 65 m² olacak.

Beyoğlu İlçesi Okmeydanı olarak tanımlanan alan; yaklaşık 1.500.000 m², 5.593 bina 24.382 bağımsız bölümden oluşuyor. Çalışma alanı içerisinde yer alan yapıların büyük bir çoğunluğu vakıf mülkiyeti üzerinde, çok küçük bir kısmı ise şahıs mülkiyetindeydi. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde uygulaması sonucunda oluşan yeni parsellerin; 20.850 adet tapusuz bağımsız bölümün hak sahiplerine 4706 Sayılı Kanun kapsamında satışları yapılmaya başlanmıştı. Tapuların dağıtılmaya başlanmasıyla birlikte kentsel dönüşüm gündeme gelmiş ve süreç başlamıştı. Okmeydanı’nın, 13.06.2016 tarih 8949 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 6306 sayılı kanun kapsamında riskli alan ilan edilmesi ile birlikte bölgede Kentsel Dönüşüm süreci hızlanmıştı.

%22 Kiptaş’a, %78 hak sahiplerine

Beyoğlu Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre proje kapsamındaki toplam 2.250.000 m² inşaat alanının %22’sine tekabül eden 500.000 m²’si (ticaret alanı) yüklenici firma olan KİPTAŞ’a, kalan 1.750.000 m²’lik alan da (%78) Okmeydanı’nda ikamet eden hak sahiplerine verilecek. Toplam inşaat alanı dışındaki altyapı işleri ve sosyal donatı alanlarının inşaatı da KİPTAŞ tarafından yapılacak.

Beyoğlu Belediyesi’nin açıklamasındaki ifadeler şu şekilde: “Gecekondular mevcut inşaat alanlarından en az %35 fazlasını alacak, 2 katlı yapılardan ise kesinti yapılmayacak. 3 kat ve daha yüksek katlı yapılardan yapılacak kesinti oranları ise SPK lisanslı değerleme firması tarafından arazide yapılan tespit çalışmaları neticelerine göre belirlendi. Vatandaşlar ile yapılacak uzlaşma görüşmeleri Belediye tarafından gerçekleştiriliyor. Yapılan görüşmelerde uzlaşma esas olup, teklif sunulmakta ve Hak Sahibi teklifi kabul etmesi halinde dilediği zaman uzlaşma protokolünü imzalayabilmektedir. Bugün itibariyle toplamda 834 Hak Sahibi ile 1.406 Bağımsız Bölüm için uzlaşma sağlandı.”

Hak sahipleri Okmeydanı’nda ikamet etmeye devam edecek

“30.01.2017 Tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yetki Devrine istinaden Beyoğlu Belediyesince Onaylanan 1/1000 Ölçekli İmar Planları uyarınca; Hak Sahibinin mevcut taşınmazı hali hazırda Sit Alanında veya Sosyal Donatı Tesisleri Alanında kalmıyor ise mevcut Ada-Parseline en yakın noktada Hak Sahibi olacak. Eğer taşınmaz Sit Alanında veya Sosyal Donatı Tesisleri Alanında kalıyor ise, Hak Sahipliği imkanlar çerçevesinde en yakından başlamak üzere başka bir ada-parsel üzerinde yer alacak. Netice olarak, Okmeydanı’nda ikamet eden herkes Okmeydanı’nda ikamet etmeye devam edecek. Hak sahipliğini devretmek isteyen vatandaşlar satış işlemi yapabilecekler. Satışa engel herhangi bir uygulama bulunmuyor.”

“Yapılacak proje kapsamında, Okmeydanı’nda eksikliği hissedilen Sosyal Donatı Alanları için alan açılacak, Sit Alanı Olarak belirlenen bölgeler yeşil alan olarak hizmet verecek, köhnemiş ve günün ihtiyaçlarına cevap veremeyen ‘yapı stoku yenilenerek deprem güvenli bir şehir ortaya çıkacak’. Yapılacak projede kat sayısı Zemin+8 Kat olarak planlanmakta olup, kot farkının çok olduğu bölgelerde kat sayısı Zemin+9 Kat olarak düzenlenebilecek.”