TSPB Gösterge: Bahar 2018

TSPB tarafından üç ayda bir hazırlanan yayının Bahar 2018 sayısında, çeşitli ülkelerde kurulmuş ipotek finansmanı kuruluşları ve finans sektöründe büyük değişimlere yol açan teknolojilerin kullanım alanları inceleniyor.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından üç ayda bir hazırlanan Gösterge’nin Bahar 2018 sayısı yayınlandı.

Yayında birliğin aracı kurumlardan ve portföy yönetim şirketlerinden topladığı 2017 yılına ait faaliyet ve finansal verilerinin önceki yıllarla karşılaştırmalı analizinin yanı sıra üç makaleye yer veriliyor.

“Dünyada İpotek Finansmanı Kuruluşları” başlıklı makalede çeşitli ülkelerde kurulmuş ipotek finansmanı kuruluşlarının tarihi, kuruluş amacı, ortaklık ve yönetim yapısı ile ana faaliyetleri inceleniyor.

“KOBİ Finansmanında Sermaye Piyasası” başlıklı makalede ise dünyada KOBİ’lerin kredi kanalı dışındaki finansman olanaklarıyla ilgili olarak mevcut durumu inceleyip Türkiye’ye yönelik öneriler sunuluyor.

Finans sektöründe büyük değişimlere yol açan teknolojileri ve hangi alanlarda nasıl kullanılabilecekleri ise “Fintek: Finansta Teknoloji” başlıklı makalede ele alınıyor.

Yayını okumak için tıklayın.