Kent merkezini kente yeniden kazandırmak

Daha önce mimari tasarımını üstlenen Yazgan Mimarlık’tan Kerem Yazgan ve Eskişehir, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile ele aldığımız Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi (Hamamyolu Urban Deck) Projesi, Londra’da düzenlenen 2017 LEAF Ödülleri’nde “Yılın Kentsel Tasarımı” seçildi. Geçtiğimiz Nisan ayında açılarak kent hayatına katılan projeyi Yazgan Mimarlık anlatıyor:

“Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi Projesi, Eskişehir’in merkezinde yoğun kent dokusunun içinde; kentin uzun yıllar boyunca ticari, konut, sosyal merkezi olmasına rağmen değerini her geçen gün yitirmekte olan Hamamyolu Caddesi’nin yeniden canlandırılarak kente katılması amacını taşıyor. Proje, geniş katılımlı bir proje süreciyle potansiyelini yitirmekte olan bir kent merkezinin pasaj gibi mevcut değerlerini ortaya çıkarıp, kent yaşamını keyifli hale getirecek yeni öğelerle zenginleştirip, yerel üretim ve yerel sanatla da ilişki kurarak, tarihi caddeyi hem koruyup hem yenileyerek kente kazandırmayı amaçlıyor.”

“Projede ana fikir, kent ölçeğinde, Hamamyolu Caddesi’nin güneyindeki Odunpazarı ve kuzeyindeki Porsuk nehri arasındaki bağlantıyı güçlendirmek üzerine kurulu. Projede Odunpazarı’nın tarihi dokusu, Porsuk Nehri’ne kesintisiz kentsel bir yaya aksı ile bağlanıyor. Bu fikirle paralel olarak, mevcut yeşil arttırılarak yeni bir yeşil kuşak oluşturmak da projenin hedeflerinden. Proje ile Hamamyolu Caddesi kentsel dokuya entegre olarak, her yaş grubundaki ziyaretçiye hitap edebilecek farklı aktiviteler barındıran bir yaşam alanına dönüşmekte.”

“Değişken genişliklerdeki caddenin merkezinde yer alan aksın sağı ve solunda, tüm alanı kaplayan, çok amaçlı sosyal aktivitelere fon oluşturan kesintisiz bir kentsel platform tasarlanmıştır. Mevcut yoğun yeşil dokudaki ağaçlara göre zigzaglar çizerek alanı kat eden Bu kentsel aks, caddenin merkezine hizalanan ve 2.3 cm genişliğinde,1.2 km uzunluğunda, lineer led aydınlatma ile işaretlenen, Odunpazarı’nın yerel üretim faaliyetlerine referansla cam atölyelerinde üretilen el yapımı camların gömülü olduğu beyaz çimentodan oluşan bir yaya aksıdır. Toplamda 22.000 adet cam, beton prizini almadan zemine koyulmuştur.”

“Yaya akışınının kesilmemesi amacıyla, 1,2 km’lik yaya aksı, Hamamyolu’nu kesen İbrahim Karaoğlanoğlu caddesinin üzerinden geçirildi. Bu köprü-geçişin tam ortasında iki yönden açık bir müze oluşturuldu. Bu müzede Odunpazarı Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’nde ahşap sanatçıları tarafından tasarlanan ahşap heykelleri ile birlikte atölyelerde üretilen cam ve seramik eserler sergilenmekte.”

“Proje alanının bağlamı ile olan ilişkisi, 11 adet mevcut pasajın ve çevresinde bulunan sokakların referans alındığı kentsel bağlantılar ile sağlandı. Bu pasajların canlılık kazanmaları ile Hamamyolu’nun kentle daha fazla entegre olması da bekleniyor.”