Anasayfa PROJE Parçalanmış kamusal alanların bütüncül etkisi

Parçalanmış kamusal alanların bütüncül etkisi

Afyon’un ilk büyük ölçekli konut projesi olacak ThermaCity Konutları, bölgenin gelişimi için hazırlanan yeni imar planı kapsamında inşaatına başlanacak ilk proje. Proje, çeşitli niteliklerdeki kamusal alanları ve sosyal tesislerinde önerdiği termal su kullanımıyla farklılaşıyor.

Afyon’un Demirçevre Köyü sırtlarında yer alan ThermaCity Konutları, kentin tarihsel, kültürel ve yerel ekonomik değerlerinin sürdürülebilirliğini merkeze alan bir yaklaşımla ve bölgenin gelişimi için hazırlanan yeni imar planı kapsamında inşaatına başlanacak ilk proje olmasının verdiği sorumlulukla tasarlanmıştır.

Geliştiricinin talepleri göz önüne alındığında, bölgenin doğal termal su kaynaklarını günlük yaşama getirmek ve farklı aktivite programlarıyla proje’nin hem kent dokusuyla yabancılaşmaması hem de önerdiği çoklu programıyla harmanlanması oldukça önemliydi. Bu anlamda, ThermaCity Konutları’nın kentliler ve yabancı ziyaretçiler için örnek bir model oluşturabileceği üzerinde duruldu.

Proje sürecinde, rggA arazinin topoğrafik durumunu ve iklimsel koşullarını anlamak ve analiz etmek için pek çok kütlesel modelleme stratejileri üzerinde çalıştı.

Projenin “doğayla ahenk” içinde olması, kendi “doğal verilerini” ve yaşamını oluşturabilmesi tasarım sürecinin en önemli kararlarından biriydi.

Arazide sert eğim nedeniyle, projenin doğru konumlandırmasına karar verebilmek sürecin en önemli problemlerinden biriydi ve tüm konut birimleri tüm parsele yayılan ve birbiriyle orantısal olarak düzenlenen açık ve kamusal program elemanlarıyla desteklenerek tasarlandı. Yapılan kütlesel modelleme stratejileri sonucunda, tüm birimler birbiri içine geçen ve farklı ara akslarla yatayda ve dikeyde birbirine bağlanan, akışkan bir peyzaj dağılımıyla çeşitlenen, sürdürülebilir ve 24 saat yaşayan bir çevre tasarımıyla artiküle edildi. Projenin “doğayla ahenk” içinde olması, kendi “doğal verilerini” ve yaşamını oluşturabilmesi tasarım sürecinin en önemli kararlarından biriydi. Bu anlamda, ThermaCity Konutları açık alanların olabildiğince çeşitlendirilerek, örneğin; bisiklet yolları, kaykay pisti, çim amfiler, çok amaçlı çim etkinlik alanları, seyir terasları, bloklar önü ortak avlu, yansıma havuzları, pergoleler, bağ, bostan, sebze bahçesi, meyvelik, tarla, vişnelik, nilüfer havuzu, bitkisel arkadlar, kümes hayvanları için alanlar, hayvan oteli gibi alanların orantısal bir ölçekle tüm parsele yayılmasını ve kentin bir parçısıymış gibi davranmasını esas alarak tasarlandı. Buradaki en önemli faktör, yerel çevredeki iklim koşulları gözetilerek tüm bitkilerin doğal ortamından temin edilmesi ve aynı bölgede büyütülerek mevcut alandaki biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunmasını ve arttırılmasını sağlamak oldu.

Bahsi geçen açık kullanım alanlarına ek olarak projede yer alan kapalı sosyal alanlar; termal havuzlar, aktivite havuzları, spa, restoran, kafe, okuma salonu, gün salonu, cep sineması, oyun salonu, çocuk klübü, kreş, market, poliklinik, bay-bayan kuaför, kuru temizleme fonksiyonlarını barındırıyor.

Bloklar arasındaki kamusal alanlar ve yeşil alanlar komşuluk ilişkilerini güçlendirme yönünde bir katalizör görevi görebilecek.

rggA, projede iki çeşit konut tipolojisi önerdi. Birincisi, arazinin eğimli bölümüne birbiri üzerinden ufku kapanmayan ve kendi özel alanlarını oluşturacak şekilde yerleşen villalar; diğeri arazi eğiminin görece düz olduğu bölgeye ise kendi kamusal alanlarını oluşturacak şekilde yerleşen bloklar. Bu iki alt bölge zengin peyzaj alanları ve ulaşım stratejileri ile hemhal olmakta.

Blokların konumlandırma stratejileri göz önüne alındığında, arazideki manzara yönü ile tercih edilen doğal ışık yönünün ters doğrultularda bulunması tasarımda bir başka zorlayıcı veri olduğu görüldü. Bu nedenle, arsanın Doğu yününe bakan ve Afyon manzarasının hâkim olduğu göreceli olarak daha düz olan alana yüksek katlı bloklar yerleştirildi. Bu 5 yüksek blok, olabildiğince birbirine yaklaştırılarak aralarındaki kamusal alanlar ve yeşil alanlar yeterli büyüklüklerle önerilerek, tanımlı, akışkan ve ölçekleri dengelenmiş, komşuluk ilişkilerini güçlendirme yönünde bir katalizör görevi görebilecek boşluklar olarak tasarlandı. Bloklar artan yüksekliklerde araziye yerleştirilerek kent silüetindeki etkisi güçlendirildi. Alçak bloklar şehir tarafına yerleştirilerek hem şehir hem de avlunun manzarasına yönlendirilirken, alçak bloklar üzerinden yükselen yüksek bloklar ise alt katlarda bahsi geçen kamusal alana, üst kotlarda ise şehir manzarasına hâkim olması sağlandı.

ThermaCity Konutları’nda villalar topoğrafyanın bir parçası olacak şekilde yerleştirilmiş, bu yerleşim stratejisi iç-dış mekan sürekliliğini sağlayan ve tam anlamıyla kendine özel ve ufku açık bir yaşam alanı oluşturacak prensipte tasarlanmıştır.

Projedeki tüm açık, yarı-açık ve kapalı alanlar orantısal bir ölçekle birbirine yaklaştırılarak ve bu dağılım, sosyal alanları birbirine bağlayan bir araç ve yaya ulaşım stratejisi ile bağlanarak akışkan bir dille kurgulandı.

Önerilen açık, yarı-açık ve özel alanlar çevresindeki tüm sosyal aktiviteleri destekleyerek, yakınlık-uzaklık ve komşuluk ilişkileri gözetilerek tasarlandı. 3+1, 4+1plus ve 5+1plus daireler her blokta aynı oda sayısına sahip daireler yer alacak şekilde yerleştirildi. 4+1 ve 5+1 dairelere plus özelliğini, mutfaklarının oturma nişi ile beraber 30m² tasarlanması ve soyunma odalarının 10m² civarında tutulması sağladı.

Villalar, birbirinin manzarasını kapatmayacak şekilde topoğrafya ile uyumlu yerleştirildi. Bu yerleşim alt ve üst giriş olmak üzere iki giriş imkânı sağladı. Ana giriş ve asıl yaşama fonksiyonları en üst kotta düzenlendi. L formundaki bir kütle ile kuzey ve doğu yönü hâkim rüzgârlarından korunaklı hale getirilen tam mahrem özel bahçeleri ile mutfak ve salon birimleri iç-dış bütünlüğü içinde tasarlandı.

Alt kat odalarda kapalı kulaç havuzunun da yer aldığı spa birimi bulunmakta. Spa birimi iki yönden doğal ışık alır. Biri üst yol tarafındaki çatı ışıklıklarıdır. Diğer yön ise villanın tamamen cam olarak tasarlanan merdiven ve asansör kovasının sağladığı en direkt ışık alanıdır. 2. bodrum kat olarak isimlenen alt giriş katı ise iki aracın park edebileceği kapalı otopark, kendi özel banyosuna sahip yardımcı odası veya çalışma odası olarak planlanmıştır.

Künye

Proje adı: ThermaCity Konutları
Yer: Demirçevre Köyü, Afyonkarahisar, Türkiye
Mimar: rggA Mimarlık, R. Güneş Gökçek
Proje Ekibi: Binnur Aslan, Mustafa Taşdemir, Derya Ateşal, Ahmet Çağlar, Ozan Burak Güzey,
Osman Kuran, Simge Çetinkaya
Peyzaj Mimarı: DDS Dalokay Design Studio, Belemir Dalokay
Statik ve Altyapı Projeleri: Moment Proje, Eren Sakçak
Statik Projeler Danışmanı: Dr. Gökhan Tunç, Atılım Üniv.
Mekanik Projeler: MPM, Tibet Mumcu
Elektrik ve Zayıf Akım Projeleri: Proma, Mustafa Aksu
Arsa alanı: 107,820m2
İnşaat alanı: 185,550m2
Program: 393 daire (56 villa + 5 blok/337 daire)
Program detaylı: Blok 1 (34 daire), Blok 2 (40 daire), Blok 3 (70 daire), Blok 4 (88 daire), Blok
5 (105 daire)
Tasarım başlangıç yılı: 08.2017
Tasarım bitiş yılı: 04.2018
Statü: İnşaat halinde
İnşaat başlangıç yılı: 05.2018
Öngörülen inşaat bitiş yılı: 05.2020

rggA Mimarlık hakkında
rggA, mimari üzerine araştırmak, düşünmek, üretmek, katılımcı ve eleştirel bir tasarım ortamı oluşturmak için Ankara’da kuruldu. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok projeyi başarıyla tamamladı. Büyük ölçekli kentsel projelerden, tek konut ölçeğine kadar çeşitli büyüklükteki ve konudaki projelerin çalışıldığı ofis, özellikle yerli ve yabancı büyük karma kullanımlı gayrimenkul yatırımları, üniversite kampüsleri, otel projeleri konularında uzmanlaştı. Ofis, yapıların hedeflenen kalite, maliyet ve sürede tamamlanabilmesi için proje hizmetleri ile beraber mesleki kontrollük, saha yönetimi, ihale yönetimi ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir.