Anasayfa YORUM Türk vatandaşlığına başvuru için tapu alma şartı kalktı

Türk vatandaşlığına başvuru için tapu alma şartı kalktı

7 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tapu almadan da vatandaşlığa başvurma imkânı getirildi.

Türk vatandaşlığına başvuru için tapu alınması şartı, GMTR’nin düzenlediği ve “Yabancıya Konut Satışının” tartışıldığı 30 Kasım 2018 tarihli yuvarlak masa toplantısında da ele alnmıştı. Türk vatandaşlığına başvuru için tapu alınması şartının piyasa gerçekleri ve yurt dışındaki örnekleri ile bağdaşmadığı ve nihayetinde amaçlanan “ürün”ün oluşmasına engel olduğu değerlendirilmişti. Hükümetimiz yuvarlak masa toplantısında bu konuşulanları duymuş olacak ki 7 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tapu almadan da vatandaşlığa başvurma imkânı getirdi.

Değişiklik uyarınca, kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası peşin olarak yatırılmış bir taşınmaza dair noterden bir satış vaadi sözleşmesi yapılması ve bu sözleşmenin üç yıl süreyle üçüncü bir kişiye devir veya tapu sicilinden terkini yapılamayacağı dair bir taahhüt ile tapu siciline şerh edilmesi halinde de Türk vatandaşlığına başvurulabilecek.

Parasal sınırın azaltılması ile birlikte değişikliğin yabancıya konut satışlarını arttıracağını düşünüyoruz.