Anasayfa RAPOR 6306 sayılı Kanun’da yapılan değişiklik ne anlama geliyor?

6306 sayılı Kanun’da yapılan değişiklik ne anlama geliyor?

Artık yasa, 7. Maddenin 9. Fıkrasındaki istisnanın hangi durumlara uygulanacağı konusunda çok daha detaylı bir açıklama getirmiş oluyor.

PwC Türkiye, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 7. Maddesinde yapılan değişikliği değerlendirdiği bültenini yayınladı.

Bültende, Kanun’un 7. Maddesinin 9 numaralı fıkrasında yer alan “Bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır,” hükmünün; başlangıçta riskli yapı, riskli alan, rezerv alanda yapılacak 6306 sayılı kanun kapsamındaki her türlü işlem sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar için kullanılabilecek çok geniş kapsamlı bir istisna maddesi olarak yorumlandığı; daha sonra ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi istisnalarının sadece hak sahipleri ile yükleniciler arasındaki işlemlerde uygulanacağını belirtmesine uygun olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikle benzer bir sınırlama getirildiği ifade ediliyor.

6306 sayılı yasa çerçevesinde yapılacak işlemlere vergi ve harç istinasının ne şekilde uygulanacağı, artık çok daha detaylı olarak açıklanmakta.

İstisna kapsamına giren vergiler, istisnadan yararlanacak olanlar, istisna kapsamına giren işlem/sözleşme ve uygulamalar ve belediyelerce alınacak ücretlere ilişkin düzenlemenin detaylarıyla açıklandığı bülteni indirmek için tıklayın.

Invalid download ID.